Futhark, fuþark, futhork, fuþork … čili runy

Dle víry starých Germánů přinesl lidem runy Ódin, který po devět dní visel na Yggdrasilu – jasanu světa, stromu vědění. Spočívala na něm tíha moudrosti a předtucha pádu bohů a byl si také vědom toho, že vědění získá pouze obětí. Ódinovo tělo takové trápení nevydrželo, on se však znovu zrodil a přinesl s sebou vědění ze záhrobí – tedy runy.

Futhark - runy

Velice významnou památkou zmiňující se o použití a stvoření run je báseň Runatál, která je součástí Hávamálu, jedné z písní Starší Eddy. Hávamál můžeme přeložit jako Výroky Vysokého. Úryvek o Ódinově oběti:

On visel na větry
zmítaném stromě,
v neznámu co koření;
jsa proklán kopím
po devět nocí
moudrý Ódin sám sobě obětí.

Nejedl chléb a nepil nic,
jen hleděl v hlubin tmy,
pak zaplakal a runy vzal.
Konečně vrátil se.

Runy jako takové

– Slovo „runa“ je vykládáno různě, přesto jsou si všechny interpretace v něčem podobné. Ve staré angličtině i ve staré němčině vyjadřovalo slovo runa záhadu či tajemství. Dnešní anglický archaismus pro šeptání – round nebo rown s těmito významy nejpíš také souvisí. Ve staré norštině zase nalezneme velice podobný výraz, a to runar – magický znak.

– Runy jsou historickými a archeologickými artefakty, nacházenými od druhého století před naším letopočtem po pozdní středověk (můžeme říci až po současnost) na rozsáhlém území od Islandu po Rumunsko, od Baltu po Středozemní moře.

– Jedná se o nejstarší písemný projev Germánů.

– Runy se nikdy nepsaly inkoustem, vždy byly ryty – do kamene, dřeva, kosti, což napovídá tomu, že vzhledem k výše uvedému, měly nemalý náboženský a magický význam. Spousta lidí se shoduje v tom, že se nejednalo čistě jen o prostředek k psaní.

– Germánská runová abeceda je nazvána podle prvních písmen tedy  F, U, Th, A, R, K, později F, U, T, H, O, R, K. Jako u každého písma prošla v průběhu staletí původní podoba množstvím proměn. Lze tedy rozlišit 3 její hlavní varianty. Původní podoba se odborně nazývá germánský futhark prostý, skládá se ze 24 symbolů, každý z nich má slovní název a hláskový ekvivalent. Okolo roku 800 našeho letopočtu se v anglosaské Anglii a ve vikingské Skandinávii v důsledku lingvistických změn objevily další dvě varianty – anglosaské písmo zvýšilo  počet znaků nejprve na 28 a následně na 33, vikingské písmo ubralo osm písmen a dostalo se na 16 symbolů. Původních 24 znaků se pak dále užívalo pro magické účely.

– Významy a vlastnosti jednotlivých písmen se dochovaly díky přeživším básním psaných runami, které se týkají právě těch dvou novějších variant.

– Víra v runy se udržela ještě dlouho poté, co se do severní Evropy rozšířilo křesťanství, přežila i zákaz používání, který přikázala katolická  církví v roce 1639. Používání runové abecedy se zachovalo až do 19. století.

– Dnes existuje cca 5000 runových památek (mince, kameny, talismany, amulety, ozdoby…), z nichž nenovější je právě z konce 19. století a nejmladší z 1. století.

Futhark - runy

Germánský futhark prostý

– Germánský futhark prostý obsahuje 24 run.

– Rozdělen je do tří skupin tzv. aettů (psáno též ætt). Aetty se nazývají buď po bohu, jemuž jsou zasvěceny, a nebo dle  první runy.

Freyův aett :: Fehu | Uruz | Thurisaz | Ansuz | Raido | Kaunaz | Gebo | Wunjo
Hagalaz aett :: Hagalaz | Nauthiz | Isa | Jera | Eihwaz | Pertho | Algiz | Sowulo
Týrův aett :: Teiwaz | Berkana | Ehwaz | Mannaz | Laguz | Inguz | Othila | Dagaz

:: PŘEČTĚTE SI TAKÉ ::

:: FUThARK – povídání o jednotlivých runách

Kam dál?
 

9 komentářů: „Futhark, fuþark, futhork, fuþork … čili runy

  1. Super článek, už jsem o nich taky něco pročítala, docela by mě lákala ta runová magie, až najdu nějaký vhodný strom a vhodnou větev, ráda bych si svoje vyrobila. K tomu, jak byli spojovány s bohy se dá vytknout špatného akorát to, že tehdejší lidé kvuli tomu jimi nezapisovali žádné příběhy, a nebyli tudíž žádné písemné památky neovlivněné křesťany. 

     
  2. Lawiane: po nějaké vhodné větvi už se též nějakou dobu rozhlížím, do kamene se mi je tesat nechce… Škoda to je, aspoň ale existuje Edda a Runové poezie, z dob Slovanů je daleko méně pramenů :/

     

Napsat komentář