Nejdelší slova evropských jazyků

SLOVANSKÉ JAZYKY

 

Čeština

Nejdelší česká slova známe asi všichni. Mnohá z nich jsou uměle vytvořená, pravděpodobně vč. toho nejznámějšího (i když použít by se v jistých případech snad i dalo). Uměle vytvořená slova:

nejnezdevětadevadesáteroznásobovávatelnějšími – 45 hlásek
nejnezdevětadevadesáteronásobitelnějšími . 40 hlásek
nejzdevětadevadesáteronásobitelnějšími – 38 hlásek
nejnezpravděpodobňovávatelnějšími – 33 hlásek
nejnevykrystalizovávatelnějšími – 31 hlásek
nejneospravedlňovávatelnějšími – 30 hlásek
nejneobhospodařovávatelnějšími – 30 hlásek

Používaná slova (asi zřídka):

nerestrukturalizovatelnými – 26 hlásek

Slovenština

Bratři Slováci nás trumfli :)

sedemstodeväťdesiatsedemtisícsedemstodeväťdesiatsedemi – 55 hlásek

znajneprekryštalizovávateľnejšievajúcimi – 44 hlásek

znajnepreinternacionalizovateľnejšievať – 39 hlásek

najnerozkrasokorčuľovateľnejšieho – 33 hlásek

najneobhospodarovateľnejšiemu – 29 hlásek

Bulharština

 непротивоконституционствувателствувайте – 39 hlásek

Polština

Dlouhá slova v polštině vznikají jednoduše z číslovek. Taková slova se však v běžném jazyce (celkem pochopitelně) nevyskytují, ačkoli jsou v souladu s gramatikou.

dziewięćsetdziewięćdziesiątdziewięćmiliardówdziewięćsetdziewięćdziesiątdziewięćmilionówdziewięćsetdziewięćdziesiątdziewięćtysięcydziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięcioletni – 173 hlásek

– 999 999 999 999 let starý

dziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięcionarodowościowego – 54 hlásek – dvě stě devadesáti devíti národnostního

V běžné mluvě se však dá narazit na následující slova.

dziewięćdziesięciokilkuletniemu – 31 hlásek

– zhruba „tomu, kterému je devadesát a pár let“

pięćdziesięciogroszówka – 23 hlásek

– padesátigrošovka

 Ruština

 Тысячевосьмисотвосьмидесятидевятимикрометровый – 46 hlásek

– 1889mikrometrový

превысокомногорассмотрительствующему – 36 hlásek

 Srbština

 престолонаследниковићевица – 26 hlásek

– pravnučka vladaře

пријестолонаследниковићевица – 30 hlásek

– totéž v jednom z dialektů

деведесетдеветогодишњакиња – 26 hlásek

– 99letá žena

оториноларинглогија – 20 hlásek

– otorinolaryngologie

 Ukrajinština

Ukrajinština není na výskyt dlouhých slov nijak bohatá. Ta nejdelší jsou odborná a převzatá z jiných jazyků.

 дихлордифенілтрихлорметилметан – 30 hlásek

– dyxlordyfeniltryxlormetylmetan

 


GERMÁNSKÉ JAZYKY

 

Švédština

Švédové mají údajně nejdelší slovo na světě. Jeho význam je „přípravné práce na příspěvku k diskusi o údržbě systému materiálové podpory kontrolního zařízení pro leteckou dopravu na severovýchodní části pobřežního pobaltského dělostřelectva“ a skládá se z 129 písmen. Docela síla, ne? :)

nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulatoranläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbete – 129 hlásek

– přípravné práce na příspěvku k diskusi o údržbě systému materiálové podpory kontrolního zařízení pro leteckou dopravu na severovýchodní části pobřežního pobaltského dělostřelectva spårvagnsaktiebolagsskensmutsskjutarefackföreningspersonalbeklädnadsmagasinsförrådsförvaltarens – 95 hlásek

– manažer depa na dodávku uniforem pro pracovníky odboru úklidu trati tramvajové společnosti

flaggstångsknoppspoleringsmedelförsäljningsmanualsguidehandbok – 62 hlásek

– překlad jsem nenašla :(

ealisationsvinstbeskattning – 28 hlásek

– zdanění kapitálových zisků

 Islandština

Islandština nezůstává pozadu, ač zaostává o 50 písmenek.

 Vaðlaheiðarvegavinnuverkfærageymsluskúraútidyralyklakippuhringur – 64 hlásek

– kroužek na klíče pro hlavní dveře skladovací kůlny používané silničními pracovníky na Vaðlaheiði (to je nějaký kopec)

Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðistofnunarinnar – 45 hlásek

– Organizace rybářů v severozápadním Atlantiku

Alþjóðaflutningaverkamannasambandsins – 37 hlásek

– Mezinárodní federace pracovníků v dopravě

hæstaréttarmálaflutningsmaður – 29 hlásek

 Norština

 Dampskipsundervannsstyrkeprøvemaskinerikonstruksjonsvanskeligheter – 66 hlásek

– překlad jsem nenašla :(

minoritetsladningsbærerdiffusjonskoeffisientmålingsapparatur – 60 hlásek

– zařízení pro měření vzdálenosti mezi částicemi v krystalu

menneskerettighetsorganisasjonssekretærkursmateriellet – 54 hlásek

– materiály pro kurz pro sekretářky pracující pro organizace pro lidská práva

menneskerettighetsorganisasjonssekretærkurse – 44 hlásek

– kurz pro sekretářky pracují pro organizace pro lidská práva

menneskerettighetsorganisasjonssekretæren – 41 hlásek

– tajemník organizace pro lidská práva

Nejdelší běžně užívaná slova

 menneskerettighetsorganisasjonene – 33 hlásek

– organizace v oblasti lidských práv

sannsynlighetstetthetsfunksjonene – 33 hlásek

– funkce hustoty pravděpodobnost (pojem ve fyzice)

 Dánština

Nejčastěji se uvádí následující slovo:

 Speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode – 51 hlásek

– doba praxe na stání se lékařem-specialistou

Další slovo pochází od Hanse Christiana Andersena, které vytvořil pro jednu svou pohádku. Žel se mi nepodařilo dohledat, jaký má český ekvivalent :(

Gedebukkebensoverogundergeneralkrigskommandersergenten – 54 hlásek

Existuje však ještě delší slovo:

multiplikationsudregningstabelshæfteopbevaringsreolsproduktionsfacilitet – 72 hlásek

– výrobní závod skladovacích regálů na krabice pro sešity na výpočty násobilky

 Němčina

Němci říkají skládaným slovům, pro němčinu dosti typickým, tasemnice :) Nejdelší slova vzniknou i jednoduše tím, že se tak dají napsat číslovky.

 Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft – 79 hlásek

– slovo označuje rozdělení rakouské paroplavební společnosti na přepravu lidí a nákladu na Dunaji jmenující se Donaudampfschifffahrtsgesellschaft

Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung – 67 hlásek

– nařízení o přenosu kompetencí při povolení převodu vlastnictví pozemku

siebenhundertsiebenundsiebzigtausendsiebenhundertsiebenundsiebzig – 65 hlásek

– sedm set sedmdesát sedm tisíc sedm set sedmdesát sedm

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz – 63 hlásek

– zákon o přenosu povinností při kontrole označování hovězího masa

Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft – 46 hlásek

Gleichgewichtsdichtegradientenzentrifugation – 44 hlásek

Elektrizitätswirtschaftsorganisationsgesetz – 43 hlásek

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung – 37 hlásek

– pojištění vozidla (povinné ručení)

Mietschuldenfreiheitsbescheinigung – 34 hlásek

Němečtí vtipálci pak vymysleli další. Některé fungují jako jazykolamy.

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetzes entwurfsdebattierklubdiskussionsstandsberichterstattungsgeldantragsformular – 140 hlásek

– formulář pro žádost o finance na vyhotovení zprávy o stavu diskuse v debatním klubu zaměřeném na návrh zákona o přenosu pravomocí při dohledu nad označováním hovězího masa

Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän – 42 hlásek

– kapitán dunajské paroplavební společnosti

Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwe – 48 hlásek

– jeho vdova

Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänmütze – 47 hlásek

– jeho čepice

 Nizozemština

Skládání slov funguje obdobně jako v jiných germánských jazycích, takže několik desítek hlásek není problém.

 Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedenplan – 53 hlásek

– plán přípravných aktivit pro dětský karnevalový průvod

vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering – 40 hlásek

– účastník pojištění odpovědnosti

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering – 40 hlásek

– pojištění odpovědnosti statutárních orgánů

meervoudigepersoonlijkheidsstoornissen – 38 hlásek

– vícenásobné poruchy osobnosti

overeenstemmingsbeoordelingsprocedures – 38 hlásek

– postupy posuzování shody

zandzeepsodemineraalwatersteenstralen – 37 hlásek

Jako vtípek se jednou v nizozemských novinách objevilo následující slovo

 hottentottententententoonstellingsterrein – 41 hlásek

– zázemí pro výstavu stanů Hottentot

 Angličtina

Za nejdelší slovo vyskytující se v angličtině (a francouzštině) je považován vědecký název proteinu titin, který obsahuje neuvěřitelných 189 819 hlásek. Vyslovit jej trvá přes 3 a půl hodiny. Podívat se na něj můžete zde. Další vědecký název má ve srovnání s ním „jen“ 1909 hlásek Ty vědecké/technické…

Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl…isoleucine – 189 819 hlásek

Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamyl…serine – 1909 hlásek

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis – 45 hlásek

– nemoc plic způsobenou vdechováním popela a písečného prachu

Hepaticocholangiocholecystenterostomies – 39 hlásek

– operativní propojení žlučníku s játry nebo se střevy

Překlad slova ze staré řečtiny, které označuje smyšlený pokrm ze hry Ženský sněm, jejímž autorem je Aristofanes. Jeho řeckou podobu uvidíte níže.

 Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelitokatakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoiosiraiobaphetraganopterygon – 182 hlásek

Od Shakespeara zase máme slovo, které označuje stav, kdy je možné dosáhnout pocty. Použil ho ve své hře Marná lásky snaha.

 honorificabilitudinitatibus – 27 hlásek

A teď už ta, se kterými se dá v běžném životě setkat (u některých si ale stejně nejsem jejich výskytem v běžné mluvě jistá):

 hippopotomonstrosesquipedalian – 30 hlásek

– označení pro užívání dlouhých slov či takové slovo samotné

floccinaucinihilipilification – 29 hlásek

– označení něčeho bezcenného

antidisestablishmentarianism – 28 hlásek

– protiklad stažení státní podpory nebo ustavující listiny zavedené církve (zvláště pak anglikánské církve v 19. století)

antitransubstantiationalist – 27 hlásek

– označení pro člověk, který nesouhlasí s doktrínou katolické církve, jejíž podstatou je idea přeměny chleba a vína v boží tělo a krev

 


UGROFINSKÉ JAZYKY

 

Finština

Finština skládá svá slova na rozdíl od germánských jazyků jinak, takže do nich lze nacpat více než jen podstatná jména.

 Lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas – 61 hlásek

– neatestovaný student na důstojníka mechaniky pomocných systémů leteckých proudových motorů – platný výraz používaný ve vojenství

Epäjärjestelmällisyydellistyttämättömyydellänsäkäänköhän – 56 hlásek

– něco ve smyslu „Zajímalo by mě, zda jeho konání neučiní něco, co bude považovat za nesystematické.“

epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkäänköhän – 48 hlásek

– obdoba výše uvedeného, avšak zapsaná do Guinessovy knihy rekordů jako nejdelší slov bez složenin

peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä – 34 hlásek

– veřejná síť městského sdružení pro poskytování základních služeb

kolmivaihekilowattituntimittar – 30 hlásek

– třífázový elektroměr

Uměle vytvořené výrazy:

 kumarreksituteskenteleentuvaisehkollaismaisekkuudellisenneskenteluttelemattomammuuksissansakaankopahan – 102 hlásek

 Estonština

 sünnipäevanädalalõpupeopärastlõunaväsimus – 41 hlásek

– označení odpolední únavy člověka na víkendové narozeninové párty uusaastaöövastuvõtuhommikuidüll – 31 hlásek

– označení pro ideální den nového roku, slovo se používá právě při přání šťastných vánočních svátků a všeho nejlepšího do nového roku

kuulilennuteetunneliluuk – 24 hlásek

I Estonci vymýšlí blbosti:

 isaspaabulinnusabakattesulesilmamunavärvivabrikukuldväravaauvahtkonnaülemapühapäevajakirinnataskusisevoodrivahe – 111 hlásek

– do češtiny se mi to překládat nechce, anglický význam je zhruba „the peacock’s tail’s covert feather’s eyeball’s color factory’s golden gate’s guard’s head’s sunday jacket’s breast pocket’s inner lining gap“

 Maďarština

 legeslegtöredezettségmentesíthetetlenebbeskedéseitekért – 55 hlásek

– kvůli svému nejvyššímu faktoru nefragmentační schopnosti

megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért – 44 hlásek

– pro vaše pokračující chování, abyste nemohli být znesvěceni

megszentségteleníthetetlen – 25 hlásek

– něco, co není možné znesvětit

 


BALTSKÉ JAZYKY
Lotyština

pretpulksteņrādītājvirziens – 27 hlásek

– proti směru hodinových ručiček

 Litevština

 nebeprisikiškiakopūstlapiaujančiuosiuose – 40 hlásek

– nepřeložitelná slovní hříčka :D něco o těch mužích, kteří nenashromáždili dostatek listů šťovíku

septyniasdešimtseptyniuosestraipsniuose – 39 hlásek

– objekt se 77 články nebeprisikiškiakopūsteliaudavusiuose – 39 hlásek septyniasdešimtseptyniasluoksniuose . 35 hlásek

– objekty se sedmdesáti sedmi vrstvami (přídavné jméno)

 


ROMÁNSKÉ JAZYKY
Francouzština

 

Vedle výše uvedeného výrazu pro titin francouzština mnohohlásková slova neobsahuje.

 anticonstitutionnellement – 25 hlásek

– protiústavně

 Italština

O jedno dlouhé italské slovo se zasloužil básník Francesco Moneti v 17. století. Gramaticky je nesprávně. Jeho správná gramatická verze je kratší o 3 znaky.

 precipitevolissimevolmente – 26 hlásek

– něco ve smyslu „takovým způsobem jakoby někdo jednal strašně rychle

precipitevolissimamente – 23 hlásek

Další slova

 hippopotomonstrosesquippedaliofobia – 35 hlásek

nonilfenossipolietilenossietonolo – 33 hlásek

pentagonododecaedrotetraedrico – 30 hlásek

psiconeuroendocrinoimmunologia – 30 hlásek

anticostituzionalissimamente – 28 hlásek

– způsobem, který hrubě porušuje ústavu

sovramagnificentissimamente – 27 hlásek

– způsobem, který je jednoznačně velkolepý

incontrovertibilissimamente – 27 hlásek

– způsobem, který je obtížné zfalšovat

particolareggiatissimamente – 27 hlásek

– velmi podrobným způsobem

 Španělština

 pentakismyriahexakisquilioletracosiohexacontapentágono – 54 hlásek

– 56645stranný polygon

Pneumonoultramicroscopisilicovulcanoconiosis – 44 hlásek

– plicní onemocnění způsobené otravou oxidem křemičitým

hipopotomounstruosesquipedaliofobia – 35 hlásek

– strach z dlouhých slov :)

esternocleidomastoideitis – 25 hlásek

– jakýsi zánět

anticonstitucionalmente – 23 hlásek

– protiústavně

otorrinolaringología – 20 hlásek

– nepotřebuje překlad :)

 


OSTATNÍ JAZYKY
Řečtina

Jak bylo výše u angličtiny zmíněno, nejdelší slovo pochází z jedné antické hry. Oficiální nejdelší slovo je značně kratší.

 λοπαδο­τεμαχο­σελαχο­γαλεο­κρανιο­λειψανο­δριμ­υπο­τριμματο­σιλφιο­καραβο­μελιτο­κατακεχυ­μενο­κιχλ­επι­κοσσυφο­φαττο­περιστερ­αλεκτρυον­οπτο­κεφαλλιο­κιγκλο­πελειο­λαγῳο­σιραιο­βαφη­τραγανο­πτερύγων – 173 hlásek

– název pro pokrm skládající se z kombinace ryb, drůbeže a jiného masa, často se uvádí zajíc či králík

ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος – 24 hlásek

– z elektroencefalogramu

 Irština

 leas-phríomhfheidhmeannaigh – 26 hlásek

– náměstek generálního vedení

 Velština

V 1860 bylo vymyšleno následující slovo jako reklamní tahák. Mělo zajistit jedné železniční stanici nejdelší název ve Spojeném království. Jinak tento jazyk není na dlouhá slova nijak bohatý.

 Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch – 51 hlásek

– přeložitelné zhruba takto „Kostel Panny Marie v dutině bílé lísky nedaleko silného víru a kostela Sv. Tysilia z červené jeskyně „.

cyfrwngddarostynedigaeth – 24 hlásek

gwrthddatgysylltiadaeth – 23 hlásek

– zajímavý shluk hlásek, co? Význam mi uniká…

tra-arglwyddiaethasant – 21 hlásek

– převládali

microgyfrifiaduron -18 hlásek

– mikropočítače

 


Perlička na konec

Víte, jak ta česká slova vysvětlit anglicky? :)

by/with the least farmable one – nejneobhospodařovávatelnějšími

by/with the most possible to be 99-tuplable out – nejzdevětadevadesáteroroznásobitelnějšími

by/with the least restructurable one – nejnerestrukturalizovávatelnějšími

by/with the least able to be making less understandable – nejneznesrozumitelňovávatelnějšímu

by/with the least crystallizable one – nejnevykrystalizovávatelnějšímu

Některé jazyky mi zde chybí, což je dobrý důvod nacpat je někdy do pokračování tohoto článku.

Které slovo se Vám líbí nejvíce? :)

 

Zdroj informací: wikipedia + slovníky

Kam dál?
 

3 komentáře: „Nejdelší slova evropských jazyků

  1. Nemůžu napsat, které slovo se mi líbí nejvíc, protože většinu z nich vůbec nepřečtu. Z našich dovedu bez problémů vyslovit jen poslední tři.
    Já zírám, co všechno se u tebe člověk dozví!

     
    1. Však já většinu také nedokázala přečíst :D Dá se vybírat i podle toho, co které znamená, protože to občas zůstává rozum stát. U mě třeba ve islandský kroužek na klíče :)

       

Napsat komentář