Samhain

Svíčka - avatarSamhain, Samhainn, Samhuinn i Samonios…

Tento keltský svátek, který představuje hranici mezi létem a zimou i začátek nového roku, se slaví v noci z 31. října na 1. listopadu. Jedná se o takzvaný čtvrtící den – představuje polovinu času mezi rovnodenností a zimním slunovratem. Dalším takovým dnem je Imbolc (Hromnice).

Starý keltský kalendář tak nazýval i první tři týdny měsíce listopadu (ve skotské galštině t-Samhain). Keltové věří, že o tomto svátku mizí hranice mezi světem živých a mrtvých. Mrtví se mohou dostat na zemi a živí se mohou podívat do podsvětí.

Keltských svátek byl značně ovlivněn Římany na začátku 1. století n.l., kteří toto období považují za konec úrody. Samhain tak symbolizovalo i obilí a ovoce. Další vývoj tohoto svátku ovlivnila katolické církve. Papež Bonifác IV. se jako mnoho dalších snažil vymýtit pohanské zvyky a vymyslel si svátek Všech Svatých (All Hallows´ Day), ze kterého se vyvinul Halloween. Ač měl nový svátek původní Samhain nahradit, lidé slavili několik století svátky oba, až se v průběhu 16. století prolnuly v jeden.

Typickým zvykem o Samhainu je prostírání u večeře, kdy se objevuje místo navíc pro zesnulé příbuzné. Dalším typickým jevem je zapalování svíček (často ve vyřezané řepě), které mají bloudícím mrtvým posvítit na cestu. Lidé se oblékají do starých hadrů a malují si obličeje na ochranu před zlými duchy.

Tradice spojené se Samhainem se dochovaly právě v podobě Halloweenu (31. říjen), který lidé mnohdy nesprávně považují za americký komerční výmysl. Ten se krom USA, kam jej s sebou přinesli irští emigranti, slaví i v dalších anglicky mluvících zemích např. v Británii a Irsku a v menší míře i dalších zemích včetně té naší. O Halloweenu lze spatřit hned několik zvyků, které se původnímu Samhainu podobají – vyřezané dýně se svící nebo třeba strašidelné kostýmy, ve kterých chodí děti žadonit o sladkosti.

Samhain v původní (keltské) podobě slaví v současné době především (novo)pohané vracející se ke keltskému pohanství a vyznavači Wiccy.

 

2 komentáře: „Samhain

Napsat komentář