Stres

– ze slova stringo = tlak, stahovat
– stav organismu, který je odpovědí na zátěž tělesnou i psychickou

typy
distres = negativně působící stres (zkoušky, smrt, hádky)
eustres = pozitivně působící stres (schůzka, těhotenství)
hypostres = pociťován jako zátěž, ale ještě neohrožuje stabilitu organismu
hyperstres= přesahuje možnosti adaptace

fáze
poplachová = varování, změna životních funkcí člověka, zvýšení koncentrace stres. hormonu, zrychlení dechu a tepu, zblednutí
odolávání = adaptace, odeznění příznaků varování, lepší využití uvolněné energie, přizpůsobení se stres. podmínkám, obrana
vyčerpání = kolaps, nastává, jen když se nevyřeší 2. fáze, a stres. situace dochází k vyčerpání či zhroucení organismu, mohou vzniknout psychické poruchy, zvýší se náchylnost k infekcím – sníží se imunita

příčiny
vnější:
fyzikální/chemické (hluk, teplo, zima, nikotin, nedostatek životního prostoru)
sociální (mezilidské vztahy, konflikty, časová tíseň, nejistota z budoucnosti, nepřiměřené požadavky)
tělesné (nemoc, únava, nedostatek základních potřeb)
vnitřní:
tělesné, fyzické (nemoc, výkon, hlad, žízeň, sex. libido)
psychické, myšlenkové (úzkost, negativní emoce, frustrace, zodpovědnost, očekávání)

příznaky
somatické (bušení srdce, rozšíření zornic, rychlé dýchání)
psychické (nervozita, úzkost, strach, panika, tréma, lhostejnost, komplex méněcennosti)
chování (snížená kvalita práce, poruchy spánku, podvody a výmluvy, kousání nehtů/tužek, tiky, později i sebevražedné myšlenky)

 

1 komentář: „Stres

  1. Na stres jsem měla referát. Škoda jen, že jsi tenhle článek nenapsala dřív. Z tohoto jsem tam psala jen o distresu a eustresu.
    Procházím tudy, ale ještě vrátím.

     

Napsat komentář