Tipy na výlety a jiné zápisky

1. světová válka

1918 | 2018

100. výročí vzniku Československé republiky.

znak československých legiíAsi všichni ví, že v letech 1914 až 1918 probíhala první světová válka a že v jejím závěru vznikla samostatná Československá republika a zároveň zaniklo Rakousko – Uhersko.

Mnoha lidem se vybaví Masaryk a naši legionáři, kteří se vraceli domů až několik let poté.

Cestovatelé si po celé ČR všímají prvoválečných pomníků, na kterých mnohdy stojí několik desítek jmen. Najdete je v každé druhé obci.

Pro náš národ měla ta první válka daleko horší následky než ta druhá, jen se o nich moc nemluví.

Udává se, že během 1. světové války padlo 300 000 mužů z českých zemí, část z nich se řadila mezi 5 000 padlých československých legionářů, kteří měli na vznik samostatného Československa velký, snad se nemusím bát říct i největší, podíl.