Valknut

ValknutVýraz Valknut, valknute či valknop pochází se staré severštiny – valr označuje válečníky padlé v boji a knut uzel.

V současné době představuje důležitý symbol stoupenců víry Ásatrú.

ValknutTři vzájemně spojené – propletené trojúhelníky tvoří symetrický symbol připomínající uzel. Nejvíce se valknutu podobá takzvaný turecký uzel (viz. obrázek vlevo), který byl nazýván právě valknute či valknop (ve švédštině perkunta) a používal se zejména na lodích. Slovem valknude se zase označovaly složité uzly na bičích nebo koncích provazů.

Z geometrického hlediska můžeme na valknut pohlížet ze tří úhlů, topologicky se totiž může rovnat Borromeanským kruhům (první velký symbol na obrázku), triquetře (druhý velký symbol na obrázku) nebo uzavřenému tříkruhému řetězu (třetí velký symbol na obrázku). První dva se vyskytují na dochovaných předmětech, třetí však nikoli.

Valknut | valknute | valknop

Valknut najdeme na několika objektech nalezených ve Skandinávii a vykládán bývá různě. Symbol je vyobrazen např. na gotlandském Tängelgardském kameni ze 7. století, na kameni Stora Hammars, na prstenu nalezeném v řece Nene v Anglii i na sloupku postele z Oseberské lodi z 9. století.

Stora Hammars Tängelgardský kámen - Ódin na Sleipnirovi

vlevo: Kámen Stora Hammars zobrazuje muže ležícího na břiše s dalším mužem se zbraní na jeho zádech, valknut a dva orly, z nichž jeden je držen mužem vpravo.
vpravo: Tängelgardský kámen – Ódin na Sleipnirovi, valknuty jsou nakresleny pod koněm.

Výjimkou není ani přítomnost vyrytého valknutu na pohřebních kamenech, kdy má zřejmě znázorňovat posmrtný život. Významů tohoto symbolu se udává několik. Jednak je to Hrungnirovo srdce – o obrovi Hrungnim najdeme zmínku v Eddě, která popisuje jeho srdce z tvrdého kamene opatřené třemi hroty. Dále je to, odvozeno z názvu a mytologických souvislostí okolo, srdce zabitého, srdce Valy a Ódinův uzel. Devět bodů (respektive vrcholů) může korespondovat s devíti světy severské mytologie. Jedná se o uzavřený znak, což může značit nemožnost rozdělení zlými silami a tím pádem ochrannou moc tohoto symbolu.

:: ZDROJE INFORMACÍ A OBRÁZKŮ::

info: wikipedia (česká, norská, anglická) | vikingrune.com | symboldictionary.net
obrázky: valknuty a uzel jsou moje kresby, obrazové kameny jsou linkovány z wikipedie

 

1 komentář: „Valknut

Napsat komentář