Vlastnosti osobnosti (přehled)

Obecná psychologie osobnosti zkoumá chování a prožívání člověka, jeho temperament a rozumové schopnosti.
Diferenciální psychologie osobnosti zkoumá rozdíly mezi určitými lidmi.

Osobnost je definována jako jedinečný psychologický celek, který je utvářen vztahy s dalšími lidmi, projevuje se jako relativně stálý, avšak v průběhu života se dynamicky formuje. Nikdo se jako osobnost nerodí, každý se jí stává.

Temperamentové vlastnosti (více o temperamentu v tomto článku [odkaz]
klasické vymezení – Hippokratovské vymezení (sangvinik, melancholik, cholerik, flegmatik)
biotypologické vymezení – Kretschmerovo vymezení (pyknik, atletik, astenik)
psychobiologické koncepce – I. P. Pavlov (př. spojení tzv. cholericé povahy s převahou procesu vzruchu nad procesem útlumu na úrovni CNS (centrální nervové soustavy).
typologie osobnostie – C. G. Jung (introvert, extrovert)

Dynamické vlastnosti
typy: dominantní, submisivní, altruistický, egocentrický, diktátorský, byrokratický, optimistický, pesimistický

Charakterové vlastnosti
– ovlivněny temperamentem, zakládají se na mravních zásadách
pozitvní: ohleduplnost, náklonost, důvěra, láska, pracovitost, zájem
negativní: lhostejnost, nenávist, závist, nedůvěra, lenost, nezájem

Motivační vlastnosti osobnosti

motivy – pohnutka, příčna činnosti a jednání, má svůj cíl, směr, intenzitu a trvalost
základní motivy: potřeba, zájem, návyk, cíl, přání, hodnota, postoj, emoce

Schopnosti

úroveň: nadání, talent, genialita
druhy: obecné, speciální, verbální, intelektové, numerické, paměťové, senzomotorické, sociální

 

1 komentář: „Vlastnosti osobnosti (přehled)

  1. To jsou zajímavé věci, Veroniko. Došla jsem k názoru (ale to už mnohem dřív), že jsem cholerik, k tomu pesimista a introvert. Jenom nevím, jestli to takhle jde dohromady. Z tabulky jsem vyčetla, že cholerik je spíš extrovert. Tak, a teď se sama v sobě nevyznám! ;-)

     

Napsat komentář