Želva nebo žába?

Klub snílků Troška litevštiny na spaní, aneb prvotřídní kokotina pro pobavení. Inspirace nalezena pod odkazem v ikonce. Ať žijí šílené sny :)

Stařík, nápadně připomínající dívčina profesora na litevštinu, si odměřeně založil ruce na prsou a nehezky se ušklíbl na útlou postavičku krčící se pod ním. Pokud se však domníval, že ji zahnal do kouta, nemohl se víc mýlit. Děvče mu věnovalo na oplátku lehce šílený úsměv. V mžiku dřepělo přichystané kdykoli vyrazit. V ruce třímalo lovecký nůž, který ne náhodou mířil muži přímo na hrudník.

„Ale no tak, Varlė, ten žabikuch ti před Vėžlysem moc nepomůže,“ pravil klidně a v hlase mu zazněl náznak pobavení. Děvče pevněji stisklo rukojeť své zbraně a výhružně div nezavrčelo. Překvapenému zamrkání se však neubránilo. I proto jí námitka, že přece není žádné varle, uvízla v krku.

„Vėžlys je přece-“

„Ano, želva,“ vycenil stařík své křivé zažloutlé zuby, „a jestli si jen náznakem pomyslela na to druhé zvířátko od žet, tak bys měla místo spaní studovat slovíčka. Jinak tu zkoušku nedáš.“

Děvče šokovaně zalapalo po dechu: „Ale, ale -“

„No je to tak, pořád se ti to plete, Varlė!“

„Já nejsem žádné varle!“ postavila se zlostně.

Stařík si zklamaně povzdechl: „A to jsem ti chtěl pomoct. Zkusíme tedy ještě názornou ukázku.“ Vedle něj se po lehkém mávnutí ruky náhle zjevila žába. Obrovská, slizká, khaki potvora dosahující drobnému starci do půli stehen se však tvářila podivně roztomile.

„Tohle,“ ukázal pod sebe, „je varlė. Tobě přece říkají Žába, ne?“

„Jak to -“

„Vím? Snad dobře znám svou vnučku, no ne?“ změnil se stařec v jejího dědečka, stejně cynického jako byl (je?) její profesor litevštiny.

„Dědo?“

„Milá vnučko, když už jsme u těch milých zvířátek, vėžlys se blíží sem. Být tebou, utíkám.“

Děvče pochopilo. Jestli je tohle ta malá žabka, kterou ten den chytila na zahradě, tak ta želva, která si razí cestu sem, musí být její potvora z terária. Její obrovská potvora z terária! V uších jí zněl stařecký smích, její děd však zmizel. Mladá dívka zůstala stát jako přikovaná. Nohy ji neposlouchaly a srdce se jí strachem snažilo prorazit hrudník. Něco jí napovídalo, že její jinak roztomilá želvička, zas tak roztomilá nebude. Něco velkého, ale opravdu velkého, si rozráželo cestu mezi stromy, které se kácely na obě strany. A tu se před ní zjevila její raštuotasis vėžlys velká jako dům.

„Výborně. Už si konečně pamatuješ jméno toho zvířátka,“ ozvalo se jí v hlavě starcovo konstatování. Už však neměla čas přemýšlet nad tím, který z těch dvou to byl. To obrovské monstrum se usmálo jako žralok Bruce a schlamstlo ji.

Najednou ji budil budík.

7:35.

„No do haj-“ zaklela a rychle vystartovala od psacího stolu, na kterém usnula v průběhu učení se litevských slovíček. Dnes psala známkovanou slohovou práci a dojem, že nic neumí, ji přiváděl k šílenství. K tomu stihla ještě zaspat. Kdyby radši místo koukání na filmy doma, chodila na přednášky! Na to však už bylo pozdě. Rychle se ustrojila, vzala si potřebné psací potřeby a vyrazila. Moc si nepamatovala, co se jí to zdálo, jen měla dojem, že se jednalo o něco šíleného.

Do třídy dorazila na poslední chvíli. Sedla si jediné prázdné místo úplně vpředu učebny a snažila se vzpomenout si alespoň na něco. Profesor jí podal list se zadáním a naklonil se k ní. Jeho slova se jí zaryla do uší tak, že je slyšela po celou hodinu: „Už si pamatuješ ten rozdíl, Žabičko?“

Vyděšeně na něj koukala a vybavila si vše z minulé noci. Na nic jiného se nemohla soustředit. To, co jí zašeptal, ji natolik rozhodilo, že napsala pouze dvě slova: vėžlys a varlė.

Kam dál?
 

5 komentářů: „Želva nebo žába?

  1. No, dobrá věc k pobavení, zajímalo by mě ale, jak tě napadla zrovna ta litevština? :D No, musím říct, že se slovíčky jsem si užila dost srandy, ale varlė a šulinys (studna) u mě vedou. :)

     

Napsat komentář