Tři králové

Josef Mašín

narozen 26. 8. 1896, Lošany u Kolína
zemřel 30. 6. 1942, Praha
> Štábní kapitán pěchoty
> 14. března 1939 suspendován a obžalován pro vzpouru, kdy se odmítl podrobit rozkazu nebránit se okupantům.

Josef Balabán

narozen 5. 6. 1894, Obora u Dobříše
zemřel 3. 10. 1941, Praha
> Podplukovník Čs. armády
> Po nacistické okupaci měl oficiálně zajišťovat umísťování bývalých důstojníků do civilních zaměstnání.

Václav Morávek

narozen 8. 8. 1904, Kolín
zemřel 21. 3. 1942, Praha
> Štábní kapitán
> Generál in memoriam
> Za Protektorátu úředník
> Během 1. sv. války bojoval v legiích v Rusku

Proč hrdinové

Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek byli důstojníky československé armády, kteří se po okupaci v roce 1939 zapojili do protinacistického odboje. Jejich legendární kousky jim vynesly přezdívku – Tři králové.

Spoluzaložili odbojovou organizaci Obrana národa, vydávali a distribuovali vlastenecký časopis „V boj!“ , zajišťovali emigraci osob z protektorátu, sbírali a odesílali zpravodajsky důležité informace exilové vládě do Londýna, vyráběli výbušniny, sabotovali, shromažďovali zbraně a dokonce se pokusili i vyhodit do vzduchu vlak vezoucí šéfa SS, Heinricha Himmlera, bomba na nádraží vybuchla dle plánu, ale vlak se vinou technické závady opozdil.

Na Pražském gestapu byl určen tým s jediným úkolem, dopadnout Tři krále. Přesto Morávek pravidelně na jeho velitelství doručoval časopis „V boj!“ a neváhal dokonce navštívit velitele gestapa v jeho oblíbené restauraci a nechat si od něj zapálit cigaretu, aby mu vzápětí mohl poslat dopis, že to byl on. Stejně tak ztřeštěný hrdinský kousek byl i Morávkův výlet v německé uniformě do vršovických kasáren wehrmachtu, odkud si díky padělaným dokumentům odvezl plný náklaďák zbraní. Agenti gestapa byli vzteky bez sebe.

Dlouho bezvýsledná snaha gestapa dopadnout Tři krále byla nakonec naneštěstí korunována úspěchem. Jako první byl zatčen Josef Balabán, když byl zrazen jedním ze spolupracovníků, se kterými se měl sejít. Byl gestapem dlouho a nelidsky mučen, nepodlehl, nezlomil se a nic nevyzradil. Mašín a Morávek dokonce vymysleli odvážný plán, jak jej osvobodit, ale bohužel…
3.10. 1941 byl popraven.

Dne 13.5. 1941 vpadlo gestapo do bytu, kde Mašín, Morávek a jejich spolupracovník Peltán pomoci tajné vysílačky vysílali depeše do Londýna. Došlo k přestřelce, Peltán ještě stihl zničit vysílačku a spolu s Morávkem se stihl spustit z okna po ocelovém lanku antény (Morávek přitom přišel o levý ukazováček), ale Mašín to štěstí neměl, padl do spárů gestapa. Po dlouhém a krutém mučení byl 30.6. 1942 popraven.

Ale nakonec došlo i na Morávka, 21.3. 1942 padl do gestapem připravené léčky, při snaze zachránit svého spolupracovníka a kamaráda Václava Řeháka na něj ze zálohy vpadl větší počet agentů gestapa. Když Morávek poznal, že nemá šanci, dal se na útěk, s gestapáky v patách. Během pronásledování vystřelil ze svých pistolí přes 50 ran, těžce zranili několik agentů gestapa, avšak sám raněn, proti mnohanásobné přesile si raději v bezvýchodné situaci vzal život.

Tři králové jsou tedy jedni z těch, kdo do posledního písmene splnili svojí vojenskou přísahu, kdo se odvážili přes beznaděj vystoupit proti okupantům se zbraní v ruce, ač byla situace krajně nepříznivá, kdy každým dnem hrozilo zatčení, mučení a poprava Vás i Vašich blízkých. Prokázali tak odvahu, osobní čest a věrnost ideálům Masarykova Československa, za které nakonec položili své životy.

Čest jejich památce!

 

1 thought on “Tři králové

  1. Pouzel bych Vás opravil v tom, že škpt. Václav Morávek nebojoval v legiích v Rusku – nemohl, neboť se narodil roku 1904 a v době ukončení 1. světové války mu bylo tedy pouhých 14 let.

     

Okomentovat