Viz nebo viz.? A co je viď a viȝ?

viz nebo viz.?

Píše se viz nebo viz.? S tečkou? Bez tečky? A co to viz vlastně znamená? Je to zkratka nějakého slova? Pokud ano, jakého?

Je tomu už několik let, co jsem se zbavila zlozvyku psát viz s tečkou. Tento nešvar ve mě byl hluboce zakořeněný už od základní školy. Kecala bych ale, kdybych chtěla říct, zda nás v tom tehdy na základce podporovali, tiše to trpěli, nebo nám to snad opravovali. Nepamatuji si to.

Vizte, proč se za viz nepíše tečka

Viz není zkratka, jak se mnoho lidí mylně domnívá. Viz je tvar rozkazovacího způsobu 2. osoby čísla jednotného od slovesa vidět. Tvary 1. a 2. osoby čísla množného jsou vizme a vizte.

Viz nebo viz.?

Viz není zkratka, proto se uvnitř textu píše vždy bez tečky!

Chvíli trvá, než to člověk přijme, má-li to silně zafixováno, Pokud se vám to zdá zvláštní, zopakujte si rozkazovací způsob slovesa vědět, jehož tvary zní podobně – věz, vězme, vězte.

Jediný případ, kdy se za viz tečka píše, jen ten, kdy viz stojí na konci věty. Taková věta však bude znít poměrně nezvykle, např. To je pěkná holka, viz. Většina lidí spíše použije slova jako koukej, dívej či čum a zírej, případně vsuvky viď, že nebo co. ;)

Viz mapa nebo viz mapu?

Dostávám se k tomu, co mi stále připadá na viz zvláštní a co nejspíše vede k tomu, že mnozí toto slovo za zkratku považují.

Viz se může pojit s 1. i se 4. pádem.

Tou tvou zkratkou jsme si vážně dost zašli, viz mapa.
Tou tvou zkratkou jsme si vážně dost zašli, viz mapu.

Oboje je správně.

Informace si vždy ověřuj, viz jazykovou příručku.
Informace si vždy ověřuj, viz jazyková příručka.

Od chvíle, kdy jsem začala vnímat viz jako rozkazovací způsob, jsem přestala používat spojení s 1. pádem, protože mi to nedává smysl. Asi je to o zvyku, ale mně to nejde ani přes prsty, ani přes pusu.

Viz graf či vizte graf?

Další zvláštností je možnost užití tvaru jednotného čísla pro více osob i vykání. Viz se velmi často užívá v různých středoškolských a vysokoškolských pracích, kdy studenti odkazují na určité místo v textu nebo na konkrétní součást. V těchto případech se správně užívá jednotné číslo, tedy tvar viz, a to i přesto, že k akci vyzývají více čtenářů a zejména pedagogy, jimž standardně vykají. Ani zde se nepíše tečka.

Pro mě je přirozenější v takových textech používat jak vykání, tak spojení se 4. pádem. Totéž  platí i pro mluvený projev. Tak je to samozřejmě také v naprostém pořádku, byť to může některým připadat hodně zvláštní. ;)

Viz nebo vizte? Správně je obojí.

Práci v terénu shrnuji níže, viz tabulka.
Práci v terénu shrnuji níže, vizte tabulku.

Návrh řešení dodávám v samostatném dokumentu, viz příloha.
Návrh řešení dodávám v samostatném dokumentu, vizte přílohu.

Tomuto jevu se věnuji v samostatné kapitole, viz níže.
Tomuto jevu se věnuji v samostatné kapitole, vizte níže.

Původ tohoto slova rozebírám výše, viz strana 26.
Původ tohoto slova rozebírám výše, vizte stranu 26.

A co je vlastně to viď, když to není tvar vidět?

Výše jsme narazili na sloveso vědět, jehož rozkazovací způsob v 2. os. č. j. je věz. Stejně tak už víme, že od slovesa vidět je to viz. Kde se tedy vzala vsuvka viď?

Viď vzniklo zkomolením staročeského vědě (= vím). Je to jedno z často užívaných parazitních slov, konkrétně tzv. kontaktových výrazů, jejichž cílem je ve větší či menší míře vyzvat ostatní k reakci. Podoba takových slovních vycpávek se liší krajem/nářečím. Někde se říká viď, jinde že, onde zase co.

  • Co je to dneska za lidi, že?
  • Tohle jsem sehnala ve slevě, dobrý co?
  • Z té kombinace je špatně každému, viď…

Dle článku magazínu Naše řeč se však v různých nářečích užívají (či užívaly) i další zkomolené tvary vědě, např. vedě, vedi, veď, ved či vet.

Videlicet, aneb od viȝ k viz

Viz v českém jazyce jsme si už probrali, se stejným slovem se ale můžeme setkat i v angličtině. Jak je to možné? Viz se v anglických textech používá jako zkratka latinského slova videlicet.

Zkratka měla původně tvar viȝ, kde se písmeno ȝ postupem času změnilo v písmeno zet. Písmeno ȝ nahrazovalo tečku a časem se přestalo užívat. Současné písmeno zet jej nahradilo pro svou vizuální podobu. Ani za tímto výrazem by se tedy tečka psát neměla, protože už tam de facto je, nicméně se i viz s tečkou užívá. Dalšími zkratkami tohoto výrazu jsou vid. a videl.

Výraz videlicet znamená ‚patrně, zřejmě, lze vidět, totiž, a to, to jest, zejména‘. V angličtině se pak užívá jako synonymum ke slovu jmenovitě, příklad: The velocity of propagation of electric waves is the same as that of light, viz., about moo million feet, or 300 million metres, per second.


Píšete správně viz? Používáte i vizte, příp. vizme?

Pojíte viz s 1. nebo se 4. pádem?

Znali jste lat. videlicet?

 


Další zdroje: yourdictionary.com | Wikislovník

 

Okomentovat