Za komunistů bylo dobře

Přirozenou vlastností člověka je pamatovat si jen to dobré, z toho vyplývá fakt, že potlačujeme negativní stránky věci, ať už se jedná o vzpomínky na školu, na dětství, na tábor nebo o na jednu etapu našich dějin. Na této přirozené reakci člověka staví komunisté a jejich příznivci svoje názory na časy minulé.

Snaží se nám namluvit, že za jejich vlády bylo všechno v pořádku, všichni se měli dobře a že došlo jen k zanedbatelným zločinům (ano, něco přiznat museli…), protože šlo přeci o blaho společnosti. Není proto od věci, připomenout si alespoň ty hlavní zločiny, jichž se komunisté dopustili.

Násilný převrat v roce 1948

Vezmeme-li to chronologicky, prvním zločinem komunistů byl bezesporu jejich nástup k moci. Jakmile je národ ve volbách zvolil, zmocnili se vlády, všechny demokratické orgány státu zrušili, aby je nahradili jimi jmenovaným. Ty samozřejmě plnili jejich zájmy. Vše pomocí lidových milicí, odborů a teroru.  

Lidové milice a tajná policie

O vzniku Lidových milicí (LM) – tzv. ozbrojené pěsti dělnické třídy bylo rozhodnuto již při přípravě převratu v roce 1948 se záměrem zastrašování politických oponentů. Jejich členové pocházeli z řad dělníků a spadali přímo pod vedené KSČ. LM byly v případě nepokojů nasazovány proti demonstrantům a dalším nepohodlným spolu s policií i vojskem, spolu s SNB pak při likvidaci protistátních živlů.

Vedle LM existovala politická policie – StB (Státní bezpečnost), na kterou dohlížela KSČ již od roku 1945. StB sloužila k ovládnutí vysoko postavených míst a k eliminaci politických protivníků, které měli její členové za úkol identifikovat, vyšetřovat a případně i zlikvidovat. K tomu využívali nezákonné metody v podobě mučení i drog.

Vykonstruované procesy

K likvidaci nepohodlných lidí po roce 1948 využili komunisté všech možných prostředkům. Za vymyšlené prohřešky bylo k smrti odsouzeno 241 lidí a další tisíce k vězení až na doživotí. Nejznámějším vykonstruovaným případem je jistě ten s Miladou Horákovou, který vedla prokurátorka Brožová-Polednová a ten s generálem Heliodorem Píkou, kterého na smrt poslal Vaš za smyšlenou velezradu. Právě případ Milady Horákové pohnul světem, když prezidentu Gottwaldovi  přišly dopisy celého světa se žádostí o milost právě pro ni (jeden zaslal i Albert Einstein). U nás však byla patrná proměna, kterou za krátkou dobu prošla celá společnost, protože i od dětí ze škol (jimž byly náležitě vymyty mozky, dospělí prakticky neměli navybranou) se sbíraly dopisy požadující pro Horákovou nejvyšší trest.

Vedle politických oponentů se komunisté podobným způsobem vypořádali s představiteli církve (kněz Josef Toufal zemřel během brutálních výslechů). Jako další přišli na řadu vojáci, sportovci i se soudruhy z vlastních řad.

Zahraniční odboj

Vojáci, kteří bojovali proti Německu v 2. světové válce a vraceli se domů jako hrdinové, se od komunistů nedočkali žádného uznání. Ti s nimi naopak naložili nanejvýš ostudným způsobem – bez soudu je posílali do vězení či rovnou na smrt, další degradovali a je i jejich rodiny odsoudili k podřadným zaměstnáním. Těch, co bojovali na západě, se zbavovali proto, že viděli demokraticky fungující společnost, proto budování komunistického státu tedy byli nepohodlní. Těch, co bojovali na východě se zase zbavovali proto, že viděli, jak to vlastně v tom Sovětském svazu doopravdy chodí.

Tábory nucených prací a koncentráky

Táborů nucených prací vzniklo v letech 1948-1951 hned 37  a byly určeny politicky nepohodlným lidem, kteří mohli být odsouzeni bez soudu až na 2 roky. Pracovalo se v dolech nebo železárnách. Koncentrační tábory byly zase určeny „špionům“ a „velezrádcům.“ Zřízeno bylo celkem 17 lágrů u uranových dolů v Jáchymově (Rovnost, Svornost, Bratrství, Nikola), Horním Slavkově a Příbrami (Vojna, Bytíz).

Železná opona na hranicích

Cestovní pasy přestaly platit hned v únoru 1948. Hranice s Německem a Rakouskem byla obehnána drátem pod napětím 3000-5000V (celkový počet obětí 88, proud se přestal vpouštět až v roce 1965). Hranice dále střežila pohraniční stráž, která má na svědomí dalších 174 životů (poslední člověk byl zastřelen v roce 1985).

Znárodnění soukromého majetku

V roce 1946 ještě komunisté ve volbách slibovali podporu malým a středním podnikatelům, dokonce i v ústavě z roku 1948 zůstalo zachováno právo na soukromé vlastnictví podniků do 50 zaměstnanců. Po převratu však veškeré sliby vyšuměly do ztracena, znárodněno bylo tedy vše, Československo se tím stalo unikátním i mezi dalším komunisty ovládanými státy. Krom zestátnění podniků došlo ke zkonfiskování půdy a kolektivizaci ve vesnicích. Rolníci byli i s rodinami vysídleni (celkem cca 5000 lidí).

Proticírkevní Akce K

Komunisté si představovali církev jako svůj poslušný nástroj. Když jejich loajalitu požadovali neúspěšně,  začal zasahovat proti katolickým školám, spolkům i novinám. V rámci Akce K v roce 1949 začali likvidovat kláštery. StB omezovala a pronásledovala křesťanskou mládež a její vzdělání. V rámci vykonstruovaných procesů byli 3 představitelé církve odsouzeni na doživotí, další pak celkem na 2110 let vězení.

Děti trestané za „hříchy“ rodičů

Komunisté uvedli do praxe středověkou metodu, kdy se za činy lidí mstili na jejich dětech (dále to praktikovalo např. gestapo). Pro potomky politicky nespolehlivých lidí se studium na vysokých a často i středních školách stalo tabu, čímž byly poznamenané na celý život. Těžko odhadovat, zda takových dětí byli tisíce, desetitisíce či statisíce. Děti komunistů naopak měli přednost při přijímacích řízeních na všechny školy automaticky.

Pracovní povinnost, pracovní soboty, nevolnictví

Za komunistů nesměl být nikdo bez práce. Jeden z nejčastějších argumentů komunistů a rudě přemýšlejících lidí je ten, že za bývalého režimu měli všichni práci. Zákon o příživnictví s sebou nesl i trest nepodmíněného vězení pro každého, kdo byl delší dobu bez práce.

Pro obyvatele pohraničních oblastí platilo novodobé nevolnictví, nařízení jim zakazovalo jít za prací do vnitrozemí. Nikdo se nemohl odstěhovat a zároveň musel být dle zákona zaměstnán. Družstevníci z venkova na tom byli podobně, aby se mohli odstěhovat, potřebovali souhlas vedení družstva (v případě nesouhlasu neexistovala možnost odvolání). Pro komunisty neplatila žádná omezení.

(Bez)třídní společnost

Jedna z nejrozšířenějších lží, kterou komunisté pouštěli do světa, informovala o budování beztřídní společnosti („naplnění potřeb každému“) a činili pravý opak, jak již bylo naznačeno výše. Členové strany mohli vše, druhořadí občané – nestraníci směli a měli nula nula nic. „Třídní nepřátelé“ byli psanci a často je komouši pronásledovali, jak se jim zachtělo.  Žádná beztřídní společnost tedy neexistovala. Politicky nespolehliví lidé (včetně inženýrů a doktorů) byli vyhozeni ze škol i ze zaměstnání k podřadným profesím, doslova k lopatě. Na jejich místo usedli nevzdělanci z řad zedníků a jiných odborných profesí, na základě jejich komunistického smýšlení.

Hospodaření státu

Nutno zmínit i hospodaření státu pod velením KSČ. Ideologie je to nesmyslná, s tím souvisí právě i stav státní kasy a dluhy, které její vláda přinesla. Celostátní úpadek se v roce 1953 vyřešil měnovou reformou, která ožebračila de facto všechny (místo 1 koruny člověk dostal 2 haléře), celoživotní úspory se najednou neexistovaly.

A můžeme s „klidným“ svědomím pokračovat množství dalších skutečností, díky nimž se nám pod komunisty žilo „dobře.“ Komunismus je protidemokratická, de facto extrémistická ideologie, která nemá v dnešním světě co dělat. Problémem však zůstává, že to velkému procentu Čechů nedochází, jinak by neměli ve volbách takový úspěch. Na komunismus by člověk měl nahlížet podobně jako na jiné extrémistické směry.

Přečtěte si také:

Prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová

„Vypořádali jsme se s Horákovou, vypořádáme se i s mandelinkou bramborovou – americkým broukem!“

Před 60 lety byli na základě vykonstruovaného obvinění popraveni Milada Horáková a tři další lidé

 

26 thoughts on “Za komunistů bylo dobře

 1. Hezky shrnuto :-) Každému, kdo by hodlal volit komunisty nebo s nimi sympatizoval bych dala mj.přečíst oba díly Černé knihy komunismu (první díl o Evropě, druhý hlavně o Asii).

   
 2. Veroniko, je pravda, že většina lidí si pamatuje jen to dobré. Za totality jsme hlavně o spoustě věcí a událostí vůbec nevěděli. Když čtu tvůj souhrn ježí se mi vlasy, ale ty jsi tu dobu aspoň nezažila. Komunisty bych nikdy nevolila, můj otec, a tím i my, jsme si za jejich vlády užili svoje! :-(

   
 3. Hezky napsáno, ale některým lidem (jako třeba mí rodiče) to prostě nevysvětlíš. S tátou se na tohle téma nedá bavit vůbec. Jediný co řekne je, že naše generace to nepoznala, že žijeme jinak, že tomu nerozumíme, ale že za komunistů bylo líp. Že se neplatilo za zdravotní péči, všichni měli práci a nebáli se propuštění a za výplaty si mohl člověk dovolit spravovat dům, což teď nemůže. A když mu člověk připomene něco z těch hrůz procesů a připomene mu nemožnost výjezdu do zahraničí? Řekne akorát, že jeho se to netýká, že když byl člověk normální (v jeho pojetí asi ovečka ve stádu), nic se mu nestalo a že nikam do ciziny jezdit nepotřeboval a teď když tam jezdit může na to stejně nemá peníze. Že ta doba byla klidnější a lidi se měli víc rádi… A nejlepší je pak otázka na moje argumentování: A copak se ti tady to zřízení ve státě líbí?! Nelíbí, ale ať řeknu cokoli, pro něho prostě debata tímhle končí. Je to přece jen můlj táta, mám ho ráda, ale povyšovat se nad někoho jen proto, že „to“ nezažil a považovat svou pravdu za tu jedinou správnou taky není zrovna nejlepší…

   
   1. Když čtu příspěvky soudruha „Anonyma“, vím s kým máme tu čest ! Anonymové bez zvednutého hledí, byli a jsou zbabělci !

     
  1. Naprosto Vás chápu. Nechte to být. Krásně jste demonstrovala ten generační pohled a rozdílné vnímání hodnot. Ve vás, mladé generaci, nezatížené érou socialismu, je velká naděje pro zdravý vývoj a budoucnost této země.

    
 4. marieke: o černých knihách jsem slyšela, ale nečetla jsem, snad se k nim dostanu.

  Hanka: nezažila a jsem ráda, je ale pravda, že se těžko v dnešní době, kdy jsou alternativních médii desítky, představuje ono „o ničem jsme nevěděli.“

  Nefi: na tohle už bych nejspíš těžko hledala argumenty i já, to je tak, když někomu nevadí být ovečka ve stádu, jak píšeš, ty se svým způsobem vlastně měly dobře… Těžko ale říct, jestli si pak takový člověk uvědomuje a pamatuje i negativa té doby, obávám se, že ne.

   
 5. O celém článku se nedá diskutovat, ale plně ho podpořit, a dávaat číst co nejdřív co nejvíc lidem.

   
  1. Jsou to žvásty těch, kteří za komunistů vysedávali po hospodách, chlastali první třídu, nepracovali a nic neuměli.

    
 6. Mě je sice 19, ale dozvídám se čím dál víc o komunismu, a nechám se poradit od starších lidí od 40let, do těch 60.
  Já přece už víc jak to chodí, a vidím budoucnost jako opětovou minulost která byla před 20 lety, lepší doba už být nemohla, vážně, lidi v dnešní době jsou čím dál víc náročnější, a nepříjemných a zbabělých, je to vážně o život, komunismus byl lepší, sice jsem ho nezažil, ale rád se o tom víc dozvídám, vážně nechám se poradit od starších lidí.
  Protože ta dnenší mládež vůbec jak to v ivotě chodí, to chce aby je komunisté konečně poučili.
  Navíc já nemám žádné kamarády, protože dnes akorád si dělají co chtějí, a malují si život.
  Já kdybych žil za komunistu, tak bych aspoň nějaké kamarády měl, ale dnes už to není tak.
  Když budeme volit komunisti, budeme se mít lépe věřte mi.
  Tohle doporučuji přečíst všem slušným a normálním lidém.

   
  1. Davide jste, nerad to píšu, PRIMITIV, který si nedokáže sehnat, opatřit a ověřit informace o režimu, kdy u nás vládli komunisti. Je mi vás líto. Já jsem ten režim zažil v době svých nejlepších let. Jediné, co je pravda, je že jsem byl tehdy podstatně mladší, v tom jsem se měl lépe, v ničem jiném.

    
  2. David: Přesně tak komunismus byl lepší. Dnes vládnou Havloidi co akorát uměj okrádat lidi a cpát všem angličtinu, ruština je mnohem lepší. Jediné co jsem zažil dobrého v novodobé době temna když nás opustil 18.12.2011 Vašek Šašek a nic jiného. Samozřejmě zloději jako Havel se mají lépe dneska. Sice nebily banány a jiný zbytečnosti ze západu ale bylo zdravotnictví zdarma. kapitalisti hájí kapitalismus protože si můžou nakrást více než za komunismu . Dřív bys měl kamarády ale dnes tvým vrstevníkům záleží jen na americe a na tom hnusným hiphopu. Správně když budeme volit komunisty budeme se mít dobře ČEST PRÁCI.

    
   1. To vite, zlodeji a flakaci se meli urcite super..mate smulu ze jste museli jit od valu..nee jako ostatni komanci co zustali na pozicich i po revoluci..co nestihli za komunismu dokoncili po revoluci proteze je nikdo neobvinil a nesoudil, bohuzel.

     
  3. Milí Davide, tady je přesně vidět, že jsi ten „úžasný“ komunismus nezažil a nevíš o čem mluvíš. A navíc mám pocit, že se obklopuješ pouze lidmi, kteří ten komunismus vzývají i nadále. Ale zeptej se hlavně těch, kteří ho prožili z té druhé stránky, kteří trpěli i za věci, za které nemohli … Ti co se za komunistů měli dobře, nebo drželi hubu a krok, tak ti budou i nadále říkat jak se měli dobře. Stát je a byl organizované násilí a záleží na každém jedinci zda bude svůj nebo se přidá jako ovce do stáda ..

    
 7. Souhlasím s nápisem Za komunistů bylo dobře kapitalisti zbourali mojí oblíbenou hospodu a zničily mojí oblíbenou automobilku Trabant já se mám špatně ted a za komunismu sem se mněl dobře . Prostě kdyby v tom 89 nepřišli ty kapitalisti tak se mám dneska dobře. Nezapomente až budou volby volit KSČM. Čest práci soudruzi

   
 8. A co takhle napsat článek o zločinech kapitalismu?Ale vy si stejně myslíte že kapitalisti obzvlášt z ods žádné zločiny nepáchají.Ta Amnestie Psychopata Vaška Šaška Havla v roce 1990 taky nemá žádné oběti?Ale plačte si nad Zločinci,vrahy a nepřáteli režimu.Jsem hrdý na to že jsem komunista!!!Čest práci

   
 9. Názory těch dvou bolševiků i toho tydýta bez přátel jsou tak neuvěřitelné, že nevěřím, že se nejedná o hloupou recesi.

   
 10. Dnes každý nadává, jak se u nás máme špatně, protože víme jak je to za hranicemi, zejména směrem na západ. Za komunistů nám bylo předkládáno naopak, že my se máme dobře narozdíl od těch za hranicemi. Co je lepší vědět úplné kulové, nebo vědět o světě bez nejmenšího zpoždění. Proto si myslím, že situace po roce 1989 je daleko lepší.

   
 11. Nejlepší jsou ty kecy o zdravotnictví – prý zadarmo. Nikdy nebylo nic zadarmo. Copak se neplatily daně????

  Vy zastánci zločinného komunistického režimu jste ho buďto nezažili, nebo již ztrácíte paměť.

   
 12. Těch komunistů tady bylo mraky,někde musí doteď být oni a jim podobní.Takoví,kterým stačilo držet hubu,krok a mít zavřené oči.Být zavření za plotem,bez ambicí.To jsou ti Anonymové a ti kterým se stýská.Jen si myslím,že slušný člověk nemůže zpochybňovat komunistické zločiny,má mnoho možností jak se dozvědět pravdu,stači chtít.Jim se zdá v pořádku,že všichni museli poslouchat jen KSČ,kolikrát podprůměrně inteligentní,ale s rudou knížkou.Já tu dobu pamatuji a paměť jsem díkybohu neztratil

   

Okomentovat