Proč opevnění

Koncepce stálého opevnění nebyla nijak moderní již ve třicátých letech, ale v našich podmínkách by pro aktivní obranu moderního typu s tanky, letectvem atp. bylo zapotřebí při naší tehdejší délce hranic podstatně více mužů, než Československo disponovalo, včetně záloh. Důvodů je ovšem více, např.:

  • Pro stavbu opevnění je možné zadat zakázky mnoha civilním firmám ve všemožných oborech, což práci podstatně urychlí. Stejně tak poskytnout desítky tisíc pracovních příležitostí, kterých po nedávné hospodářské byl kritický nedostatek. Navíc kdyby byla obrana postavena hlavně na tancích a letectvu, stačilo by vybombardovat několik našich závodů a výroba by se zastavila.
  • Opevnění by částečně vyrovnalo početní a materiální převahu nepřítele a zadrželo by jej do příchodu našich spojenců
  • Náš hlavní spojenec a vzor té doby – Francie, již dříve zvolil koncepci obrany pomoci stálého opevnění, bylo tedy z čeho vycházet.

 

Existuje mnoho dalších hledisek, ale z většiny z nich je patrné, že tato koncepce pro nás byla tehdy nejvýhodnější. V roce 1934 tedy bylo rozhodnuto o výstavbě opevnění na našem území a státní pokladna za tímto účelem uvolnila 10miliard 14milionů korun (měsíční plat běžného člověka většinou nepřesáhl 500Kčs).

Nicméně spolu s opevněním byla samozřejmě i budována a modernizována mobilní armáda s tanky a letectvem!

 

Okomentovat