Ze shora, zezhora nebo snad sezhora? A co zezdola?

Ze shora zezhora sezhora zezdola

Ze shora, zezhora nebo snad sezhora? A co zezdola? K tomuto typu článků mě vlastně přivedla situace, kdy jsem se sama při psaní textu zarazila a říkala si „Jak se to sakra píše?“. To už jste určitě zažili někdy taky, i kdyby třeba hodně dávno. :) Všechno možné člověk napíše tak nějak automaticky (a většinou správně) a pak u nějakého slova z ničeho nic neví, přemýšlí, ani jedna z možností se mu nepozdává, nebo naopak sedí všechny.

Něco takového jsem právě nedávno zažila při slově seshora.

Sezhora, ze shora, zezhora, ze zhora nebo snad se shora?

Shora se s na začátku mi bylo jasné, ale seshora nebo ze shora? Dohromady nebo zvlášť? Nakonec jsem zjistila, že je v pořádku oboje a že zeshora, které se mi do toho motalo, správně není.

Základ je slovo shora vždy s písmenem s na začátku.

Jedná se o příslovce s významem odshora, seshora, z vrchu dolů, shůry.

Spodoba znělosti je v tomto případě velmi matoucí (jako ostatně u hodně výrazů se s/z na začátku). I zde však platí obecné pravidlo, které následně platí pro všechna slovesa s předponou s na začátku – vše, co znamená shora dolů nebo z povrchu pryč, se píše se s.

Toto pravidlo platí jak pro předpony, tak pro předložky. Možná si ze školy stejně jako já vybavujete ještě zastaralé používání se stolu místo dnes běžně používaného ze stolu. Tento archaický jev zapříčil psaní slova seshora tak, jak jej ve správném tvaru známe. Příslovce, jejichž předpona vznikla z předložky, tuto předložku v sobě dále zachovávají (podobně třeba stěží).

Správné tvary jsou: shora, seshora a ze shora.

Proč zdola či ze zdola?

Jak už význam těchto slov napovídá, do škatulky „shora dolů nebo z povrchu pryč“ je asi nenacpeme, a právě proto je píšeme se z. :)

Správné tvary jsou: zdola a zezdola.

Nějaké příklady na závěr

 • Toto nařízení přišlo seshora, jak jinak.
 • Seshora to vypadá jako daleko větší výška.
 • Beze strachu umí skočit z tamté prolézačky, úplně seshora.
 • Batole se s výskotem sklouzlo seshora dolů.

Další zrádná slova najdete pod tagem zrádné výrazy.


Dělají vám tyto výrazy a psaní s/z problémy?

 

6 thoughts on “Ze shora, zezhora nebo snad sezhora? A co zezdola?

 1. Tohle zažívám pořád, i když píšu denně a studuji češtinu. Dřív jsem na to používala pravidla českého pravopisu a teď internet. Ovšem tyhle pomocné články nejsou vůbec na škodu.. :-)

   
  1. Pravidla na internetu též používám, a to píšu něco poměrně často (no, nebo to bude jednoduše právě proto). Tyto pomocné články slouží jednak i mně, abych si to všechno vštípila nebo zopakovala, a také rozebírají (budou rozebírat) ty chyby, které často vídám na internetu :)

    

Okomentovat