Protržená přehrada na Bílé Desné

V Jizerských horách se nachází zajímavá technická památka. Vodní dílo vybudované na Bílé Desné jsme navštívili v rámci letošní túry. Protržená přehrada se nacházína žluté turistické značce cca 6 km od Josefova Dolu, na katastrálním území Albrechtice v Jizerských horách. Roku 1996 byla vyhlášena kulturní památkou.

O výstavbě přehrady na Bílé Desné bylo rozhodnuto v prvním desetiletí 20. století kvůli opakovaným povodním v druhé polovině 19. století. Nejhorší přišly roku 1897 – rozvodněné říčky způsobily škody za téměř 10 mil. rakouských korun a vzaly život 120 lidem. O regulaci toků v Jizerských horách bylo rozhodnuto na základě přednášky univerzitního profesora Dr. Ing. Otto Intze z německých Cách na téma „Výstavba údolních přehrad a jejich národohospodářský význam“.

Samotné práce na přehradě Bílá Desná započaly v říjnu 1912. Práci výrazně zkomplikovaly vydatné deště roku 1913, které rozestavěné dílo poškodily. O rok později se po vypuknutí Světové války musel uchýlit investor k úsporným opatřením, která zřejmě měla na výslednou kvalitu vodního díla vliv. Přehrada byla dokončena v září roku 1915 a její kolaudace proběhla v listopadu téhož roku.

18. 9. 1916 upozornili dva dřevaři hrázného, že z hráze uniká cca 2cm pramínek vody. Hrázný to ihned oznámil na vodní družstvo, kde správce stavby ing. E. Gebauer nařídil otevření obou uzávěrů a vydal se k přehradě. V nádrži se tehdy nacházelo 260 000 m3 vody (max. objem je 400 000 m3), on k ní však dorazil, až když už byla prázdná. Do půlhodiny od zjištění problému voda tryskala z hráze s takovou silou, že dělníci stačili otevřít provozní uzávěr pouze ze tří čtvrtin, poté byli nuceni utéct do bezpečí. V té době byli upozorněni majitelé jezů a náhonu na zvýšený průtok vody. Třičtvrtě hodiny po oznámení se propadla dlažba na návodní straně a byla informována obec pod přehradou. Během dalších 30 minut se dlažba propadla až ke dnu hráze. Valící se masa vody s sebou vzala kusy přehradního tělesa, nedalekou panskou pilku smetla a proud nabral zásoby dřeva. Korytem se nesly i balvany a kmeny stromů z okolního lesa. Ohromná síla brala vše, co jí stálo v cestě, včetně domů. Někteří lidé se vyšplhali na stráně, aby si zachránili životy, a ohromeně sledovali ničící živel. Jiní zahynuli při snaze o záchranu jiných nebo vlastního majetku. Voda se rozlila v Tanvaldu do sklepů a vyplavila mnohé továrny (např. 11 brusíren skla). Na pozemky se vylila i o 20 km dál v oblasti Železného Brodu. Síla vody byla pozorována i v Mladé Boleslavi (cca 60km od Železného Brodu!), kde Jizera stoupla o 20 cm.

Vlevo je k vidění přehrada po dokončení v roce 1915, vpravo již s protrženou hrází o rok později:

Přehrada na Bílé Desné v roce 1915 Přehrada na Bílé Desné v roce 1915
(foto: idnes.cz)

Neštěstí si vyžádalo 62 životů, 370 obyvatel připravilo o veškerý majetek, 95 rodin po něm zůstalo bez střechy nad hlavou a 1020 osob přišlo o práci. V soudním řízení, které trvalo 15 let, jsou opakovaně obžalováváni a zprošťování viny W. Riedel (předseda družstva pro stavbu přehrady, později během soudního sporu zemřel), A. Klammt (dozor nad stavbou) a E. Gebauer (stavby vedoucí). K. Podhajský (vrchní státní dozor nad stavbou) se po zprávě o protržení přehrady zastřelil. Nad přeživšími byla nakonec obžaloba zrušena. Studie v roce 1996 jako příčinu neštěstí stanovila průsak vody tělesem přehrady. Ten nastal na základě nedostatečného těsnění.

Zničené domy po protržení přehrady Zničené domy po protržení přehrady
(foto: idnes.cz)

Vyhledávanou turistickou atrakcí se Protržená přehrada stala již rok po neštěstí a v místě dokonce stála v letech 1917 – 1945 horská bouda. Dnes místem vede žlutá turistická značka a naučná stezka. Dodnes se dochovala protržená hráz, šoupátková věž a vyzděné přepadové koryto. V přepouštěcí štole spojující Bílou Desnou s nádrží Souš zimují netopýři a vstup do ní je zakázán. Celé místo bylo v květnu 2014 vymýceno a velikost hráze tak ještě více vynikne.

Celkový pohled na hráz a věž

Protržená hráz na Bílé Desné v Jizerských horách

Přepadové koryto

Protržená hráz na Bílé Desné v Jizerských horách Protržená hráz na Bílé Desné v Jizerských horách

Zdroje informací: wikipedia.org | jizerky.eu | idnes.cz 1 a 2

 

3 thoughts on “Protržená přehrada na Bílé Desné

Okomentovat