Teorie o dutozemi – duté Zemi

Dutozemě

Ptáte se, co to je dutozemě? Podle některých prapodivně uvažujících lidí žijeme v duté planetě či na planetě, v jejím nitru se nachází další světy/dimenze. Jedná se o další konspirační teorii, která je docela rozšířená a také docela stará. Právem si vedle mých dalších oblíbených (jako jsou chemtrails + octování a měsíc = hologram) zaslouží vlastní článek.

O světech skrytých v podzemí hovoří snad všechny mytologie. O místech, která nejsou vidět, ale existují třeba za vchodem v jeskyních nebo třeba o posmrtných světech v podsvětí se dochovalo mnoho příběhů i ve folkloru. Není tedy divu, že nedaly některým jedinců spát. Tito jedinci zapojili svoji fantasii a vynesli na svět svou teorii o duté Zemi (angl. hollow Earth). Vzhledem k tomu, že tuto teorii považuji za zhovadilost, nebudu se v článku dále věnovat mytologickým příběhům a přejdu rovnou k novověké historii.

Z historie

První moderní teorie a duté Zemi přišla od Edmonda Halleye v roce 1692. Ten navrhl Zemi jako dutou skořápku tlustou asi 800 km. Uvnitř se nachází další skořápka. Atmosféra je odděluje a mají vlastní póly. Obě duté koule se otáčejí různou rychlostí. Návrh měl vysvětlit fungování kompasu a výskyt polární záře, která měla představovat důsledek unikajícího plynu.

V roce 1818 zaslal John Cleves Symmes Jr. členům kongresu USA dopis, v němž tvrdil, že se na zemských pólech nacházejí otvory do nitra Země se čtyřmi dalšími sférami. Podle něj skořápka duté Země dosahuje tloušťky 1300 km. Navrhoval dokonce zajistit expedici, která by to těchto vnitřních sfér prošla. Kvůli změně prezidenta k uskutečnění nakonec nedošlo. Andrew Jackson pokus zastavil, ač jeho předchůdce teorii podporoval. Na základě jeho poznámek své pohledy na věc publikovali např. McBride a W.F. Lyons.

O půl století později přišel další Američan s teorií, že žijeme na vnitřní stěně dutiny nekonečné skály. Jmenoval se Cyrus Reed Teed a ke svému učení dokonce založil církev, k níž se hlásily čtyři tisíce věřících.

Marshall Gardner (také Američan) zase vynesl na světlo myšlenku, že Slunce se nachází uvnitř duté Země. Jeho tlak a záření nás má udržovat na jejím vnitřním povrchu.

Teorie byla populární i začátkem 20. století, kdy ovlivnila řadu spisovatelů i teoretiků. Za 1. světové války, se objevila i myšlenka, že pohled na zakřivenou hladinu je pouze optický klam. Tento klam má způsobovat i to, že malou kouli noční oblohy, za níž se nachází malé Slunce, vidíme zvětšenou. Teorii publikoval německý letec Peter Bender a dokonce zaujala nacisty (což ale není historicky doloženo). Ti se ji na Rujáně rozhodli otestovat. Radary namířené proti obloze však nepřátelské lodě za obzorem nezachytily a teorie upadla v nemilost. Bender byl poslán do koncentračního tábora, kde zemřel.

Později se do teorií o dutozemi začalo přimíchávat ještě UFO a nechybí ani výmysl o tom, že do jiných světů v duté Zemi uprchl po 2. světové válce i sám Hitler, a to přes Antarktidu.

Vstupy do podzemí a světy v něm

Jak vyplynulo z výše uvedené stručné historie, teorie o dutozemi má své dvě hlavní větve. Ta první uvádí, že na Zemi jsou otvory, kterými se člověk dostane do dutého vnitřku planety, kde se nachází další dimenze a další živé bytosti. Nejčastěji teoretikové uvádí jako vstup do vnitřních světů planety Země severní a jižní pól. Dalšími pak bývají Paříž ve Francii, Staffordshire v Anglii, Montreal v Kanadě, Hangchow v Číně, a amazonský deštný prales.

Život vevnitř duté koule

Tato podteorie udává, že žijeme vevnitř duté planety, na jejím vnitřním plášti. Slunce se nachází uprostřed této koule, stejně tak celá atmosféra, hvězdná obloha představuje jakousi černou hvězdu, kterou Slunce i Měsíc obíhají (tyto tělesa jsou jen tak mimochodem prý taky dutá).

Skutečnost je podle těchto teorií taková:
 
– vnitřní průměr země – 12754 km
– venkovní průměr země – 15666 km
– tloušťka skořepiny – 800 mil – 1456 km
– slunce (rezonátor) Ø 350 km – rotuje kolem černé hvězdy
– měsíc (satelit) Ø 450 km – rotuje okolo černé hvězdy
– black star (černá hvězda) Ø 1000 km – je statická
Na povrchu planety je poměr pevniny vůči souši vyvážen, tudíž třetina vodstva (sladkovodního) ku dvěma třetinám pevniny. Sopečná činnost uvnitř skořepiny o tloušťce 800 mil – 1456 km je samoozdravným procesem země coby živého organismu. Otvory na pólech mají Øcca 1400km.

Argumenty konspiračních teoretiků

Lidé podporující tuto teorii rádi vystupují jako odborníci světa znalejší než geologové, matematici, seismologové, kosmologové a další odborníci dohromady.

Čím tedy argumentují ti, kteří tvrdí, že žijeme uvnitř duté Země?

 • Během celého roku vidíme jen jednu výseč noční hvězdné oblohy, kdybychom žili na vnějším povrchu Země, museli bychom při její rotaci vidět větší část hvězdné oblohy.
 • Astronomická pozorování polárních září na Marsu, Venuši a Merkuru ukazují, že tyto planety jsou duté a mají ve svém středu slunce, která svítí skrze polární otvory.
 • Země vibruje jako dutá mýdlová bublina, která je dutá. Při zemětřesení vibruje jako dutý zvon. To znamená, že to musí být dutá koule.
 • Letadla nelétají přes zemské póly proto, že by mohly vletět do vnitřního prostoru země. (Nebo i venkovního? Asi záleží nad podteorii). Navíc jim hrozí sestřelení.
 • Nad zemskými póly nelétají ani družice.
 • Zploštělost Země na pólech je způsobena přítomností otvorů do nitra Země, nikoli její rotací.

A teď pár otázek, které průměrně inteligentního člověka musí při čtení těchto hovadin napadnout:

 • Je-li v duté Zemi slunce, kam se ztrácí jím vyzařované teplo? Pokud uniká dírami na pólech, proč by se tam utvářel a zůstával led?
 • Jak by se dalo na různých částech Země pozorovat částečné/kompletní zatmění Slunce a Měsíce v jednu chvíli, kdyby se obě tato tělesa měla vznášet v duté kouli?
 • Kdo by asi tak sestřeloval letadla na pólech? Možná by tak akorát doletěla jinam, protože by se jim v magnetickém poli zbláznil palubní počítač.
 • Proč by loď plující směrem k horizontu postupně mizela, když bychom ji v duté kouli měli mít jako na dlani po celou dobu plavby? Vysvětlení v podobě obrázků, které ukazují extrémně zakřivený prostor jak pro kulatou, tak dutou zemi, označí za blbost žák 7. třídy, který dával o hodinách fyziky chvíli pozor.
 • Jak to, že namísto stovky kilometrů velké díry (viz ty „zaručeně pravé“ satelitní snímky s kráterem na pólech) stojí na jižním pólu vědecká stanice?
 • Když satelity nelétají nad póly, jak to, že nad nimi ve skutečnosti vlastně létají a jejich aktuální poloha je veřejně dostupná informace? :)
 • Když letadla mají být nad póly sestřelována, jak je možné, že se uskutečnil tento let?
 • Jak by v dutém tělese mohly vzniknout takovéhle fotky? :)

A jedna poznámka, která jistě napadne člověka, který si něco přečetl o gravitaci a odstředivé síle:

 • Odstředivá síla dosahuje 0,3 % gravitační síly na povrchu naší Země, a to pouze u rovníku, směrem k pólům dokonce klesá. Těžko by tedy „tlačila“ lidi k povrchu uvnitř dutého tělesa.

Závěr

Tato teorie se zakládá zejména na málo rozšířených informacích mezi veřejnost, které lidé prostě neznají. Např. o zemských pólech už toho víme poměrně hodně, dávno to už není jen ta věčně zamrzlá oblast kdesi na jihu a severu, kde se vyskytují prapodivné záře. Teoretikové si vymýšlí, aby si mohli svou dutou Zemi obhájit před těmi, kteří mají načteno ještě méně než oni sami. Překrucují fakta a data, kterým nerozumí. Čerpají ze zdrojů, které jsou již dávno přepracované a překonané (třeba ze 100 let staré knihy G. H. Darwina – The Tides and kindred Phenomena in the Solar system).

Jednoduše by se dalo říci, že celá teorie stojí proti známým fyzikálním zákonům. Konspiračním teoretikům samozřejmě málokdy stačí jednoduché i sebedetailnější vysvětlení a já opravdu nemám čas ani chuť bod po bodu jejich pseudoargumenty vyvracet. Zdrojů vědeckých poznatků je k dispozici dost, včetně návodů na jednoduché experimenty, jak si je člověk může v domácích podmínkách ověřit.

Věda nezná všechny informace o světě a vesmíru, ale stále zkoumá a na základě nových objevů ladí dosud zjištěná, vypočítaná a odvozená fakta. Ač je mi jasné, že někteří to s dutou Zemí myslí vážně, přece jen mám dojem, že ti, kteří tyto nesmysly hlásají nejhlasitěji, v tom vidí jen osobní byznys. Některé nesmysly produkované pod hlavičkou této konspirační teorie totiž nemůže myslet vážně snad nikdo.

Zdroje: wikipedia.org; osud.cz; prvopodstata.blog.cz; dutazeme.sweb.cz; osud.biz; svengrosman.szm.com

 

5 thoughts on “Teorie o dutozemi – duté Zemi

 1. Pokud autor článku považuje teorii, že je země dutá (ne že v ní žijem), pak má můj obdiv, protože má větší znalosti, než všichni fyzikové dohromady, protože oni jsou tak „hloupí“. považují tuto možnost jako velmi pravděpodobnou. No jistě k tomu mají nejaký důvod. Být na místě autora, raději bych si napřed zjistil věci o kterých chci psát, ušetří se pak takto veřejného sebezesměšnění.

   
 2. Ano teorii dutozemě zastavali nacisté spolek SS schwartz suun. Tato teorie odporuje zakonům fyziky tak jak je zname můžem žít uvnitř dute koule, když se zdá že žijem napovrchu? Můžem pokud žijem v Metrixu vlastně nežijem jen sníme v rámci kolektivního vědomí a programu který Metrix generuje a upravuje dle potřeby tak abychom věřili že jde o realitu. Je třeba hledat poruchy metrixu například kruhy v obili. Aifel ze své věže zavěsil olovnice a ty se u paty rozbíhali tedy žijem na vnitřku povrchu dutozemě, za tyto úvahy byl vyloučen z vědecké obce a zemřel v ústraní. Rusové provedli hloubkový vrt do povrchu Země přiznali 10km ovšem prý se provrtali skrz…

   
  1. Jak říkal Einstein vše je relativní plynutí času i pohyb světla které se zakřivuje dle gravitace časoprostoru. Důkazem že žijeme na kouly je plavba lodí po moři kdy díky kulatosti zmizí pevnina.. Ale pokud světlo tedy obraz co vidíme se deformuje dle gravitace časoprostoru co opravdu vidíme? A co je tedy pak důkaz že žijme na kouly a né uvnitř důté planety???

    
 3. Dutá Země – to je jen půl pravdy , jak to ve skutečnosti je . Není přirozeně dutá proto , aby byla obývána , ale proto , že tam bylo nuceně ukryto to , co pochází odjinud . Zlo v podsvětí , tvářící se před světem jako vyvýšené dobro . Je to ale klam .

   
 4. K článku sa dá napísať iba jedno…autor je blb….píše o dôkazoch a sám o nich nevie nič…všetci sú hlúpy, ale on je génius…ani si len nezistí dráhy satelitov a družíc, lebo by nemohol napísať, že sú tam, keď sa tam nenachádzajú…venuj sa radšej telenovelám…budeš mať o trochu väčšie IQ..

   

Okomentovat