Není tchyně jako „tchýně“

tchyně x tchýněS tchyni je potíž, avšak ne taková, jaká vám možná přišla na mysl.

S tchyní je potíž pravopisná, neboť ji jinak píšeme a jinak vyslovujeme.  To by samo o sobě nebylo v češtině nic výjimečného, ostatně kupříkladu u předpon s- a z- tomu tak je v každém druhém případě, avšak málokdy se čtená a psaná podoba slova rozchází v délce samohlásek.

Tchyni vyslovujeme dlouze jako „tchýni“. Slovo tchán, ze kterého je slovo tchyně odvozeno, píšeme i čteme s dlouhým á, a to možná některé lidi mate podobně jako výslovnost slova tchyně sama o sobě.

Tchyně se píše s krátkým tvrdým y.

Píše se tak i lidový název oblíbené pokojové květiny tenura – tchynin jazyk.

Je třeba si pamatovat, že slovo tchyně vzniklo z kořenu tch- přidáním přípony -yně. Tuto příponu moc dobře známe z různých dalších podobně odvozených slov, tak třeba:

  • obr > obryně,
  • bůh > bohyně,
  • kolega > kolegyně,
  • otrok > otrokyně.

A jak to máte s tchyni po pravopisné stránce vy? :)

Kam dál?
 

1 komentář: „Není tchyně jako „tchýně“

Napsat komentář