veruce.cz

Znáte bohy svých předků?

Člověk zná odmala mýty a legendy Řeků, zná bohy starých Římanů i Egypťanů, vždyť Staré řecké báje a pověsti snad četl každý… Nabízí se otázka, zda lidé nezajímající se přímo o slovanskou mytologii někdy slyšeli o víře a mýtech svých předků – starých Slovanů? Snad by většina uměla vyjmenovat ještě Ódina a Thora u Vikingů, slovanská božstva jsou však mnohým nezasvěceným neznámá.

Rodná víra - Veles

Předpokládám, že někteří alespoň slyšeli o Perunovi či Radegastovi, pochybuji však, že vědí, podle čeho se jmenuje ulice Na Žertvách. Vzhledem k tomu, že ten, kdo tyto informace nechce podrobné a hledá pouze stručný základ, si tento článek o Perunovi asi nepřečte. Rozhodla jsem se proto sepsat stručný přehled slovanských bohů.

Na úvod nutno podotknout, že pramenů k čerpání informací není mnoho, krom toho badatelé věnující se problematice slovanské mytologie do svých zápisků a knih uvádeli své domněnky, úsudky a názory tam, kde chyběla fakta. Z toho se dá usuzovat, že už tak nevelké množštví literatury, které se bohy pohanských Slovanů zabývá, obsahuje ještě k tomu mnohdy nepřesné či zkreslené informace. V celkovém kontextu tak působí až absurdně fakt, že se nějaké zaručenější informaci dočteme v kronikách a textech právě křesťanů.

Území, které Slované před christianizací obývalí, je obrovské. Vedle hlavních bohů společných pro většinu osad, společenstev a kmenů se objevuje mnoho dalších, kteří byli uctíváni jen v některých oblastech.

Hlavní bohové (zmínky o nich se našly ve všech slovanských sídlech)

Svarog

– otec bohů, stvořitel světal i lidí, vládce slunce a ohně
– zaznamenán zejména ruskými rukopisy
– kupodivu uctíván jen menším počtem Slovanů, časem ustoupil do pozadí

Perun

– hromovládce, vládce bouří i blesků a pravděpodobně i dešťě
– vyobrazen bývá se sekerou, je mu zasvěcený dub a tradičně mu byl obětován býk
– jedná se o boha převážně východních Slovanů, jehož kult přetrval i do pozdějších křesťanských časů

Svarožic (Dažbog, Radegast)

– dle jména se usuzuje, že se jedná o Svarogova syna
– původně předával lidem světlo a teplo
– později se byl uctíván dle potřeb jednotlivých kmenů
– Svarožic je nejspíš totožný s bohem ruských kmenů – Dažbogem

Jar

– bůh nové vegetace

Mokoš (Mokuša)

– bohyně země, plodnosti, luny a osudu
– dárkyně vlhké úrodné země, strážkyně porodu, ochránkyně ovcí
– u nás najdeme kopec Mokošín (u Přelouče), na Rujáně zase Mukus

Veles (Volos, Vels)

– bůh podvětí i statků, plodnosti a úrody, lesa, obchodu, básníků i bardů
– ochránce skotu i majetku
– jeho typickým symbolem byly dobytčí rohy
– po christianizaci dostal status démona či ďábla
– najdeme horu Veles v Bosně, město Veles v Makedonii a u nás obec Velešovice (Morava) či zřícenina hradu Velešov

Další bohové (méně důležití vyskytující se též na všech slovanských územích)

Bělbog

– bílý bůh světla a dobra
– vyobrazen jako stařec v bílém, s dlouhým bílým vousem a květinovým/vavřínovým věncem na hlavě

Černobog

– černý bůh tmy a zla
– protistrana k Bělbogovi
– vyobrazen jako stařec v černém, s černými vlasy i bradou, někdy měl hlavu černou celou.

Morana

– bohyně smrti
– na konci její zimní vlády – na začátku jara – se obřadně pálí či hází do vody (tento zvyk se dodržuje dodnes)

Rod

– bůh zrodu

Místní bohové (uctívaní pouze v některých oblastech)

Bohové východních Slovanů:

Chors (Chrs, Chers, Churs, Chros)

– nejspíš bůh slunce
– uctíván především na území dnešního Běloruska a severního Ruska

Stribog

– bůh větru (pravděpodobně)
– jménem připomíná iránského boha Stríbagha

>Bohové Velétů

Svantovít

– bůh hospodářství i válek
– symbolem je bílý kůň (na němž jezdí) a meč
– jeden z nejvýznamějších pobaltských bohů s centrem v Arkoně (ostrov Rujana)

Černohlav

– uctíván na Rujáně, někdy ztotožňován  s Černobogem

Porenut

– bůh plodnosti
– jméno odvozeno od Perunič (Perunův syn)

Porevít

– bůh nejasných funkcí, uctívaný na ostrově Rujana

Rujevít (Rugievit, Ragievit, Rinvit)

– bůh plodnosti a války
– ochránce ostrova Rujana
– posvátným zvířetem je bělouš

Bohové Obodritů

Podaga

– bůh lovu, rybářství, hospodářství a počasí

Prove

– bůh spravedlnosti  a práva
– přísahat na jeho jméno se považovalo za nebezpečné

Živa (Siva)

– bohyně plodnosti
– vládkyně životních sil a růstu
– u nás nazývána Krasopaní

Bohové Pomořanů

Jarovít (Gerovit)

– bůh plodnosti a války
– atributem je velký zlatý štít
– na jeho počest se konaly jarní slavnosti

Triglav (Trojan)

– kult rozšířen v ústí Odry (centra zámořského obchodu)
– vyobrazován je se třemi hlavami
– jeho symbolem je kůň se zlatým sedlem
– jeden z nejzáhadnějších slovanských bohů
– u východních Slovanů dle všeho bájný vládce země


Více informací hledejte na stránkách Rodné víry.

Kam dál?
 

24 thoughts on “Znáte bohy svých předků?

 1. Nefi

  zajímavé… o mytologii se zajímám hodně a je škoda, že zrovna ke slovanské mytologii máme jen málo pramenů (většinou hmotných, písemných jen zprostředkovaně), občas jen strohé jméno a nic víc. Tím se stává zkoumání slovanských božstev podle mě větším dobrodružstvím než je tomu u seveřanů nebo třeba Řeků… Myslím, že minimálně Radegasta (třeba jako pivo :D) zná každý, kdežto většinou ani Perun obyčejným lidem nic neříká, a ostatní bohové už vůbec ne. Možná bych ještě uvedla, že jsem se na svém oboru dostala i k náboženství Baltů, které je sice slovanskému podobné (což není nic zvláštního když Slované i Baltové pocházejí ze stejné indoevropské rodiny, navíc se obě větve dlouho vyvíjely společně), ale ve více věcech se od něj odlišuje – např. trochu jiní bohové, jejich uctívání, významný kult hadů apod. A myslím si, že kdo neslyšel o slovanském náboženství, ten se bude divit tomu, že baltské vůbec existuje, dokonce myslím,že ani v zemích mluvících baltskými jazyky o tom většina lidí nemá ani ponětí. A to je škoda – ať už u Slovanů, Baltů, nebo třeba Keltů a jiných národů – podle mě je důležité hledat své kořeny, pátrat v historii a poučit se z ní, zjistit jací byli naši předkové, odkud vůbec pocházíme…
  PS: na Velešovice se koukám každý den z okna a musím se přiznat, že souvislost s Velesem mě doteď nikdy nenapadla. :D

   
 2. Vinter

  Pěkný článek :)
  Tenkrát v Živé historii byl pěkný, ale krátký článek o slovanské mytologii, ze kterého jsem se něco málo dozvěděla, ale o některých bozích teď čtu prvně :)

   
 3. Hanka

  Veroniko, nevycházím z údivu, o co všechno ty se zajímáš. Máš asi pravdu, většina lidí slovanskou mytologii vůbec nezná. Já sama znám, a to dosti povrchně, jen Peruna, Radegasta a Moranu, možná jsem někde narazila i na některé další slovanské bohy, ale to si už nepamatuji. Vždycky jsem se zajímala spíš o řeckou mytologii. Tak se mi zdá, že se na stará kolena ještě dozvím spoustu zajímavých věcí. Hanka

   
  1. Jaroslava

   Hanko, chtěla bych Vás jen opravit. Radegast není slovanský bůh!!!!Pokud se tedy bavíme o slovanské mytologii.

    
    1. Jaroslava

     Dějiny slovanských zemí Moravy a Slezska sahají daleko před náš letopočet. Na posvátné hoře Radhošti-je zde zakotveno, že ráda hostí postavili boha RADHOSTA, staroslovansky RADGOSTA, podle Palackého RADIHOSTA a podle Jana Knébla boha RADOST(jestliže vynecháme staroslovanské h, nebo g). Bůh na Radhošti nikdy neměl a nemohl mít jméno Radegast-to je název piva. Je smutné, že to lidé nevědí, nezajímají se a uctívají Radegasta jako slovanského boha, i když je to holý nesmysl.

      
     1. F

      Radegast je slovansky buh Svarozic.Jelikoz ho germani tezko vyslovovali,tak mu zacli rikat Radegast podle Radohosti,kde mel svatyni.

       
 4. veruce

  Nefi: náboženství Baltů může být v souvislosti se slovanskou mytologií dosti zajímavé, nechastáš třeba nějaké články na tohle téma? Docela by mě to zajímalo :)
  To s těmi kořeny je naprostá pravda. Je smutné, že Češi znají spíš dějiny starověkého Egypta, Řecka a Řím více než dějiny vlastního národa.
  Vinter: hehe a to ještě nejsou všichni, pár dalších by se našlo ,)
  Hanka: to jsou taky asi ti nejznámější. Já se o řeckou zajímala jako malá (asi tak když mi bylo 10) přišlo mi to jako zajímavé pohádky ,)

   
 5. Sima

  To je fakt. A hodně lidí nezná ani ty z Egypta nebo Řecka… Přitom ti slovanští jsou minimálně stejně zajímaví… :)

   
 6. Monica Otmili

  Neznala jsem sice všechny, ale aspoň část z nich. Letošní cimbálové kurzy (kam jako cimbalista jezdím pravidelně) se točily kolem rituálů a uctívání bohů či živlů a o slovanské mytologii se často mluvilo. :)

   
 7. Vitalia

  Inu o Radegastu (jako pivu) slyšel kdekdo, ale dost pochybuji že by někdo z nich dokázal říct čeho byl Radegast bohem. Jinak jsem o slovanských bozích už leccos slyšela, především z knížek od Renaty Štulcové.

   
 8. veruce Post author

  Vitalia: možná by ses divila, kolik lidí si Radegasta spojuje s bohem (i když třebas neví nic bližšího), sama jsem o něm slyšela a četla už jako dítě, když jsme chodívali na Radhošť na výlety a vyprávěli mi o něm rodiče, kteří nemají o slovanských božstvech jinak (až na Peruna a snad Moranu) ani ponětí :) Stejně tak jsem slyšela se o něm bavit jiné lidi jak při návštěvě Pusteven, tak u popíjení stejnojmenného piva.

   
 9. mojas

  Super stránky které se hodí na dějepisnou olymp.Sám jsem o nich dříve nevěděl a vše jsem se dozvěděl z těchto stránek + wikipedie.

   
  1. Radomil

   Ahoj,
   doplň prosím něco o Radhostovi, myslím si že se po něm Jmenuje opravdu hodně vesnic, ve svém okolí (Prachaticko) vím alespoň o třech.
   Dík
   Radek

    
 10. ymbolom sexualneho hriechu a padu

  Perun je Slovensky boh-Parom(Dodnes sa hovori na Slovensku-„Chod do Paroma“)…Pokial sa ludia-Slovania nedovtipia,ze nase staroslovanske mytologie su vlastne myty na kozmicke a prirodne sily,teda anticke astronomie, nenastane vyznamnejsi pokrok v tomto odbore.

  Dnes uz sukromne studujem anticke astronomie,archeoastronomiu,ako aj kozmogonie a kozmologie sveta,posvatnu geometriu,gematriu a architekturu,skoro 27 rokov a mam velke vysledky.

  Existuju dve kozmicke brany: Falicky Pas Oriona a yonicka Cierna diera,ktora vedie do dvojcentra nasej galaxie,ktore je zname ako kozmicka(galakticka)Maternica,kam putuju duse zosnulych k ocistcu a znovuzrodeniu-vzkrieseniu.(Vieme ze aj duse zosnulych faraonov putovali do Orionu). Cierna diera,CygnusX1-Labut,sa nachadza v Mezopotamii Mliecnej drahy,ktoru mayovia nazyvali ako Tmavu roklinu.Podla knihy Genesisu v Biblii,“:10-14,tuto Mezopotamiu-Raj(Havilah)oddeluju rieky Pishon a Gihon,kopirovane v Irackej pozemskej Mezopotamii,riekami Tigris a Eufrat. Po svete existuje spusta lokalnych Mezopotamii,ci Medzirieci-sutok dvoch riek…Jednym takym je Sava(co je radova cislovka-Sedem),ktora ma aj 7 pritokov,a Dunaj,kedysi znamy ako Ister. V ich sutoku lezi Belehrad,kedze biela farba symbolizuje cistotu a ocistec…Sava prameni na juhozapadnej strane Triglavu v Slovinsku…Triglav jasne symbolizuje dnes znamu „Sv.Trojicu“ na sablonu Trojzoradenia sa falickeho Pasu Oriona s Ciernou dierou,ako aj s nasim potentnym Slnkom…Toto galakticke „Trojzoradenie“,ktore sa prave odohrava na oblohe, je symbolom noveho Velkeho roku,ako aj novej prokreacie(Annuit Coeptis)…Aj preto Biblia zacina pluralom,Elohim,ked sa muzska a zenska brana docasne zjednotia ako Jeden Stvoritel. Ved aj Tetragramaton,IHVH pozostava z muzskej casti Jah a zenskej,Havah…O tom je aj Taoisticky Jing a Jang,ci Hebrejsky Magen David,trojuholnik hore je muz,a smerom dolu,zena…Symbolom sexualneho hriechu a padu Adama a Evi je v Cirkvi JABLKO! Anglickym symbolom plodnosti je znamy ‚Trojuholnikovy‘ ostrov Avalon-Jablcny ostrov,kde lezi povestny Glastonbury, s falickou vezou na kopci Thor a pod nim „posvatnou studnou“,ako symbol muzskej a zenskej brany…Na Ruskom statnom znaku s Dvojhlavym orlom(Obojpohlavny), zviera tento orol zlate jablko ako symbol zenskej brany,kedze Eva podala jablko Adamovi,a v drapoch druhej nohy zviera zlaty Mec,ako symbol muzskej brany,ktorou je Pas Oriona,casto znazornovany ako mec! Pod orlom je povestny Juraj-stinac hada/draka na bieolm koni s mecom…Takze Rusko,ako Vychodny vietor a Medved-selma Apokalypsi.porazi Zapadny vietor a Zapad ako taky…Vychod je miestom znovuzrodenia-vzkriesenia(preto Orthodoxne cintoriny Ruska su nasmerovane na Vychod),ako aj miesto vychodu slnka…V staroslovanskej symbolike bol takymto ostrovom plodnosti ostrov Rujana(ruja),kde v Arkane boli najvzacnejsie slovanske svatyne z duboveho dreva,a vyrezavane sochy Slovanskych bohov z lipy(posvatny strom Slovanov)…

  Kedze Krcah-Urna je symbolom veku Vodnara,od ktoreho zacina Novy Velky rok(anno Magnus),a v Mezoamerike 9 hviezdny Krcah s 11 hviezdami vo vnutri(Kodex Mendoza znazorneny v knihe profesora Edwina C.Kruppa-In Search of Ancient Astronomies,Dobleday 1977,New York,strana 168) symbolizuje aj Dvojcentro nasej galaxie,ako aj Stvoritela-Vodnara-Hrnciara,ktory pretvory nas svet na jeho Hrnciarskom KRUHU=symbol aj Ciernej diery a Slnka,ako to potvrdzuje prorocka kniha Jeremiasa,kapitoly 18 a 19…A vieme aj to ze 30 striebornych za zradu Krista,skoncilo na Valcharovom,teda Hrnciarovom poli! v starom Egypte,ako aj v Hebrejcine,Vodnar-Hrnciar sa oznacoval pismenami Y.S.R.,ako YoSeR-ZoSeR a DZoSeR,ktoreho 5 stupnova pyramida bola postavena ako Prva! Takze KRCAH je symbolom VODNARA-HRNCIARA-STVORITELA-Krcah,ktory sa nachadza ako Maternica v centre nasej Galaxie,kam putuju duse zosnulich k ocistcu a vzkrieseniu! Takze sa nedivme ze anticky svet, vratane starich Slovanov,spalovali tela mrtvol a popol kladli do Urny-Krcahu, ako symbolu znovuzrodenia! Moderni Indovia este stale spaluju tela na drevenych rampach a pltiach na rieke Gange a popol hadzu do tejto slavnej rieky,ktora je pozemskym stelesnenim nasek kozmickej rieky-Mliecnej drahy,ktora je inak aj nasou nebeskou bohynou a kralovnou,ale aj matkou vsetkych bohov a ludi sveta! Ci gravitacia Ciernej diery nepohlcuje pomaly vsetko v nasej galaxie do seba??? No a z casu na cas aj vsetky vymrsti nazad do okoliteho vesmiru v cyklickych intervaloch! Takze sa nedivme ze mnohe lokalne rieky sveta boli pouzite ako verna kopia nasej nebeskej rieky! (Nil,Dunaj,Temza,Urubamba-Vilcanota,Mississippi,Ama-zona,Usumacinta,a podobne)…

  Takze len vynikajuce znalosti antickych astronomii nam mozu pomoct vylozit mnohe staroslovanske baje a myty-ich vyznam! A sem patria aj vsetky nabozenstva,ktore spaja s antickymi mytologiami jedno a to iste: POSVATNA GEOMETRIA,CISLA a SYMBOLY…Matematika je JEDINY UNIVERZALNY JAZYK SVETA CO NEKLAME,a je klucom k antickym a modernym „tajomstvam“ nasho sveta…

  jaroslav Kukla,Londyn,U.K.

   
  1. Jaroslav Kukla

   Podotknem meno najvyznamnejsieho boha Zapadnych Slovanov na Rujanone,tzv. Ranov ci Vendov.Bol nim Svantovit,ktoreho meno mnohi odvadzaju od mena „svet“ a podobne…Nie,nie,nie…Rujansky,Pomoransky a ini Zapadni Slovania kedysi sidlili na celom Severnom Nemecku,az 703 miest,daleko zapadne od Hamburgu a Oldenburgu,az po Bremy! Kedze boli sustavne v obchodovani,ale aj vo vojnach s Gotmi a Vikingami,je jasne ze Svantovitove meno ma povod prave v mene Swan,Schwan ci Svan a Sven,ktorou sa oznacuje Cierna diera,(CygnusX1-Labut),ktora ako zenska yonicka brana vedie do Dvojcentra galaxie-galaktickej Maternice,kam putuju duse zosnulich k Ocistcu a Znovuzrodeniu-Vzkrieseniu…No a niet divu ze u Ruskych Varyagov,potomkov Vikingov,je Lada ci Lebed taktiez vyznavany biely,posvatny vtak,kedze biela farba je symbolom ocistca! Aj preto su po svete zname,posvatne Labutie jazera,hlavne v Cine,Tibete a Indii.. Triglav bol az druhorady…

    
 11. Vladimír Marek

  Velice zajímavý článek i komentáře .Osobně jsem slyšel o Perunovi a Moraňe od raného. dětství. Babička se vždy křižovala když děda nebo já jsme řekli do Peruna! Když hřmělo říkala že Perun buď válí sudy po mračící , nebo rozbíjí skály sekerou. O Moraně vím že byla bohyní zimy a smrti . Také Radegast nebo Svarožic je mi znám. Kromě staro slovanského oděvu a meče byl jeho symbolem černý kůň Lidem, kteří jej uctívali zajišťoval ochranu.
  Také jsem někde četl o jmenování ročních období. Zajímavý byl podzim , který nemá vlastní božstvo . Říkalo se …… Ni plod let, ni plod zim….. Ni plod zim… Plodzim…. Podzim . Tvoje zhruba vše co si pamatuji.

  Vladimír

   
  1. veruce Post author

   Děkuji za komentář. S tím Perunem to je celkem rozšířené rčení. Předpokládám, že bude mít co dělat mj. s polštinou, kde se jméno tohoto božstva dochovalo v označení pro blesk.

    

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.