Chemtrails

Jednou nám po obloze létají letadla a jednou zase byl člověk líný k hledání informací a zároveň dost čilý k vymýšlení kravin. Jak jinak si vysvětlit jednu z nejrozšířenějších konspiračních teorií dnešní doby, která hlásá, že lidé jsou práškováni podezřelými i obyčejnými dopravními letouny, čili chemtrails?

Chemtrail vs. contrail

Možná bychom si ze začátku měli ujasnit fakta. Fakta o atmosféře, fyzice a letectví. Fakta, která si většina příznivců chemtrails odmítá připustit nebo zjišťovat.

Ty bílé čáry, které sem tam křižují nebe, jsou kondenzační stopy čili contrails (zkráceno z angl. condensation trails) – umělý oblak (někdy připomínající mraky typu cirrus) vznikající za letadly s tryskovými motory (proudovými, raketovými i dalšími) či raketami ve výšce cca 8 až 12 km nad hladinou moře (troposféra/stratosféra), a to v prostředí s dostatečnou vlhkostí. Jedná se o přirozenou fyzikální reakci mísení chladného vzduchu a horkých produktů spalování leteckého paliva (kerosinu, ne benzínu), kdy se utvářejí drobné vodní kapky, které mrznou v ledové krystalky. Vznik a následně i délka trvání a hustota závisí na okolní teplotě, již zmíněné vlhkosti, atmosférickém tlaku i vertikálního pohybu vzduchu, např. čím vyšší vlhkost, tím déle jsou kondenzační čáry vidět, ledové krystalky se zvětšují a zviditelňují. V suchém a teplém vzduchu zase čáry mizí prakticky ihned. Vertikální proudění vzduchu způsobuje mizení některých úseků kondenzačních stop nebo vznik vln. Ledové částečky jsou stejně jako jiné mraky unášeny vzduchem a nemusí být po nějaké době od těch přírodních k rozeznání. Přírodní mraky vznikají totožnou fyzikální příčinou na prachových částicích atmosféry a mění se, pohybují se, rozpadají se a mizí na základě stejných podmínek. S barvami a světlostí/tmavostí kondenzačních čar je to stejné – záleží na nasvícení sluncem.

Podle konspiračních teoretiků některé kondenzační stopy obsahují zdraví ohrožující chemikálie, bakterie nebo viry. To se má nacházet zejména v těch čarách, které se vymykají „normálu“, jinými slovy podle jejich názoru v těch, které jsou moc široké, moc pravidelné, moc dlouho viditelné apod. Tyto stopy pak označují termínem chemtrails (zkráceno z angl. chemical trails). A důvody? Prý boj s globálním oteplováním, ovládání počasí, snížení lidské populace nebo ovládání lidí. Inu, jestli jste si nevšimli, tak z těch nejpodezřelejších čar občas létají miniaturní čipy, tak se před nimi raději běžte schovat a nenechte se očipovat :)).

Jak to vzniklo a proč to vzniklo

Nárůst pozorovatelných contrails je pochopitelný vzhledem k růstu intenzity leteckého provozu. Neznalost základních informací a pojmů z oblasti letectví nahrává některým jedincům k vytváření scestných teorií o chemtrails a některé pasuje na znalce a odborníky přes tuto „problematiku“. Konspirátorům jsou cizí základní fyzikální jevy v atmosféře i letový provoz jako takový. Člověk bez přístrojů k tomu určených nedokáže ze země určit, v jaké letové hladině se nachází které letadlo. Pokud „vedle sebe“ poletí 2 letadla, jedno za sebou bude nechávat stopu viditelnou několik desítek minut a druhé rychle mizící nebo žádnou. Mohou se každé nacházet v úplně jiné výšce a lidské oko nerozezná, které z nich letí v 5 tisících a které v 10 tisících metrech. Klimatické podmínky se tam, uznejte sami, ne mohou, ale musí značně lišit. Pro příklad – teplota se mění po cca 0,6°C – 1°C na 100 metrů výšky (dle suchoadibatického nebo vlhkoadibatického jevu), samotná teplota vzduchu se tak v 5 tisících a 10 tisících metrech může lišit o 30°C až 50°C. Stejně tak se mění atmosférický tlak (nad mořem cca 1013 hPa, v 5500 m.n.m. 500 hPa), tohle všechno má na podobu a trvání kondenzačních čar vliv.

Tiskové prohlášení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR (ÚFA AVČR), Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko‐fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (KMOP MFF UK) a České meteorologické společnosti (ČMeS) z února 2010 si můžete stáhnout a přečíst zde.

Celá takhle ujetá teorie se rozmohla relativně nedávno a jak se časem ze zahraničí dostala k nám, začaly se šířit i bludy o tom, že se „nepráškuje“ jenom po světě, ale i u nás. S tím přišla i TV Prima v reportáži z roku 2009 a svým jednostranným podáním ovlivnila řadu nesamostatně myslících osob, které do té nepovažovali kondenzační čáry za nic podezřelého. Ostatně se na to podívejte sami.

 

Tak trochu tomu všemu napomáhá fakt, že na vyvrácených teoriích vznikly teorie nové, které úplně scestné nejsou, pokud stojí samostatně, je k nim však nutno vždy přidat několik podstatných ale. Jako celek pak působí směšně. Konspirátoři a příznivci (dá-li se to tak nazvat) se dokonce mezi sebou začali neshodovat natolik, že vzniklo vícero směrů a větví. Všechny kombinují fakta s fikcí. Jelikož na vymýšlení celé teorie měli tvůrci několik let, dotáhli ji do detailů.

Co hlásají konspirátoři a ti, co jim věří?

Jak už bylo zmíněno ze začátku článku, důvodů k práškování a šíření chemikálií má být hned několik. Nové přibudou vždycky potom, kdy se objeví nějaká podezřelá věc, nemoc, úkaz nebo je předchozí verze chemtrails vyvrácena racionálními faktickými argumenty. Všechny weby, které rozebírají chemtrails do hloubky, obsahují mix faktů, poupravených faktů, polopravd a totálních nesmyslů podle toho, jakou verzi autor zastává. Tak či ona z toho ale vyjde urban legend o nadnárodním spiknutí, které nemá obdoby. Většinou se text též skládá z různých citací z „ověřených“ zdrojů a na čtenáře má působit fundovaně až odborně.

Tady jsou ty nejčastější názory:

Globální stmívání

Tímto termínem je označen pokus zabránit globálnímu oteplování tím, že se do atmosféry vysypou chemikálie a sluneční paprsky včetně ultrafialového záření se budou odrážet zpět ještě před dopadem na zemský povrch. Cílem má být snížen teploty na povrchu země. Má se tak blokovat i vznik rakoviny kůže u člověka.

Permeabilita prostředí kvůli vojenským radiolokátorům

Vypouštění chemikálií má zvýšit permeabilitu (= míru magnetizace) prostředí a tím se má zlepšit funkci vojenský radiolokátorů. V atmosféře celé planety se má vytvořit vysoce nabitý plazmový vodič proudu, což má být vhodné pro vojenské projekty. Vypouštěné látky se mají chovat jako elektrolyt a zvyšovat vodivost armádních radarů a šíření radiových vln.

Modifikace prostředí na Zemi, řízení počasí

Mají se vytvořit vhodné prostřední pro biologickou válku nebo minimálně ovládat počasí. Nutno poznamenat, že pokusy s ovládáním počasí už tu byly, probíhaly/probíhají zcela jinak než se tito konspirační teoretikové domnívají. Kondenzační čáry těžko poručí větru a dešti.

>Zdravotní decimace lidstva

Vypouštěné chemikálie, bakterie a viry mají oslabovat lidský organismus, který tak mohou lépe napadnout prasečí, ptačí chřipky a jiné uměle vytvořené nemoci. V očkovacích vakcínách proti nim pak má být obsažena látka na sterilizaci lidstva.

Druhou variantou je to, že přímo vypouštěné chemikálie mají způsobit neplodnost.

Modifikace letadel, způsob práškování a co se to vlastně práškuje

Letadla tvořící chemtrails mají být letadla řízená nadnárodními koncerny. Má se jednat buď o modifikovaná dopravní letadla nebo vojenská/vládní letadla tvářící se jako dopravní. Do celé akce mají být zapojeny stovky až tisíce letadel, čili logicky by se toho měli účastnit stovky až tisíce pilotů, tisíce zaměstnanců pracujících na letištích (těch, co řídí letový provoz, mechaniků, těch pracujících na výrobě letadel) a také těch, které vyrábí samotné jedy k práškování, vědců a v neposlední řadě vojáků. Desítky tisíc lidí, kteří drží jazyk za zuby nebo o ničem neví? Na to se nedá říct nic jiného než olol.

I na tohle mají někteří „fanoušci“ chemtrails jasnou odpověď (vlastně nejednu) – po obloze létají letadla, o kterých řízení letového provozu nic neví. Zde se jen potvrzuje, že oni sami o letecké dopravě mnoho neví. Pokud lidé v řízení letového provozu (civilním či vojenském) nejsou sami tajní agenti, těžko by mohli nechat bez povšimnutí nějaké letadlo, které křižuje jimi spravovaný letový prostor.

Takže zbývá vládou schválená akce, ve které jedou patrně opravdu ony desítky tisíc lidí. Pokud by tomu tak doopravdy bylo a nikdo z nich neřekl ani slovo, mohly by nás skutečně práškovat dopravní letadla, která mají zabudované nádrže kdo-ví-s-čím přímo v sedadlech pasažérů. Verzi, že se chemikálie přidávají přímo do paliva, snad rovnou můžeme přeskočit, to by mělo za následek, že by se posádka i cestující podívali na zem neplánovaně a o něco dřív :) Krom toho by se modifikace jen těžko dala zcela skrýt před zraky všech, kteří o ní nemají vědět. Tady se teorie opírá např. o Agent Orange v rámci války ve Vietnamu, kde byla k práškování použita mimo jiné i letadla.

Cože se to má v těch chemických čarách vypouštět? Soli barya, bauxit, oxidy hliníku, dibromidetylén, sloučeniny vápníku a hořčíku, radioaktivní thorium a kdo-ví-co ještě. Oxid hlinitý, vápenatý a barnatý by mohly snižovat propustnost atmosféry a zajistit tak ono globální stmívání. Tato teorie se opírá nejspíše o to, že kondenzační čáry vzhledem k vysoké intenzitě leteckého provozu nejspíš nějaký vliv samy o sobě mají – částečně zabraňují pronikání slunečních paprsků podobně jako ostatní mraky. Aluminium má negativní účinky nejen na paměť, baryum způsobuje dýchací problémy, nemoci dýchacích cest až rakovinu plic, astma a pálení očí, oslabení svalů. Další jedy mají oslabovat lidský imunitní systém, Alzheimerovu chorobu, leukemii a jiné typy rakoviny a v neposlední řadě mohou mít vliv na náladu a myšlení. Jinými slovy nás podle chemtrailovců chce tohle spiknutí zlikvidovat všemi možnými způsoby. Jiná konspirace na to navazuje a tvrdí, že se máme všichni stát obětí farmaceutického průmyslu.

Chemie vypouštěná do atmosféry tak má mít vliv na člověka ve všech směrech, aby si nás vlády mohly pěkně zotročovat a mít nad námi absolutní kontrolu.

Podle odborníků na chemii a fyziku však nemohou tyto chemické látky ovlivňovat délku trvání kondenzačních čar, i kdyby měly být vypouštěny. Takže i teorie o tom, jak poznat chemtrails od contrail je značně scestná. Krom toho mělo práškování začít roku 1999 a mnozí třicátníci a čtyřicátníci si pamatují husté, dlouho mizející kondenzační čáry už ze svého dětství.

Další názory

Ty nejujetější názory k chemtrail, které jsem při sepisování článku četla a raději je nechám bez komentáře.

„Už rok armáda postřikuje USA, Kanadu a části Evropy substancemi, kterým říkáme chemtrails. Vládní činitelé buď popírají jakékoli takové postřiky, nebo přicházejí se směšnými vysvětleními, kterým by věřil leda idiot. “ (Ken Adachi, 1999, http://educate-yourself.org/ct/#intro)

„Třetí světová válka je tu a ani o tom nevíme.“ (sightlessworld.wz.cz)

„Tajné operace („Black operations”), začleněné do rozprašovacích misí, prokazatelně způsobují onemocnění a narušují duševní rovnováhu části populace, při testování biologických činitelů a psychotronických technologií ovládajícími mysl i náladu.“ (http://sightlessworld.wz.cz)

„Tajné operace rozprašování aerosolu transformovaly pozemskou atmosféru do jakési plazmy, aby se mohlo celkově uskutečnit vyzbrojování pro biologickou válku (včetně Morgellonovy nemoci).“ (Clifford E. Carnicom – expert na chemtrail, 2011)

„Kuwa do pldele, mě v principu nezajímá zda ty čáry jsou contrails nebo chemtrails, já mám nárok na svůj sluneční svit, a jestliže letadla nejsou schopná létat bez contrails (nebo chemtrails), tak ať nelétají vůbec! Žádnou „deku“ na obloze nechci! Nechte slunce svítit!“ (komentář na freeglobe.parlaamentnilisty.cz)

„Presne tak, kdyz nechteji priznat ze nad nami probihaji nejake pokusy, zameril bych se smerem tim, ze ikydz jde o pouhou kondenzacni stopu, nemuzeme preci prijit o slunecni zareni a dulezite vitaminy kvuli nejake letecke doprave!!! Timto smerem bych oslovil vladu a pockal na to co odpovi…z toho uz tezko se budou odvolavat na konspiracni teorie!!! Kazdopadne nejsem slepej, na obloze se deje neco neprirozeneho, vsimal jsem si toho drive nez jsem zacal informace hledat na netu… takze rozhodne nejsem zblblej zadnejma konspiratorama. “ (komentář na freeglobe.parlaamentnilisty.cz)

“ Letecká doprava by se měla zrušit! Tato moderní vymoženost a pokrok má na svědomí jen svinstvo. Denně zamořuje vzduch tisíce a tisíce letadel. Navíc neustále přepravuje z místa na místo choroboplodné organismy, parasity a nebezpečný hmyz. Velmi pomáhá urychlovat magorárnu, která nyní vládne světem, podporuje multikulti! Je to proti přírodě i lidem! Letadlo zásadně nepoužívám! “ (komentář na freeglobe.parlaamentnilisty.cz)

Závěrem

Podle mnohých zarytých příznivců této konspirační teorie jsem bezpochyby ignorant, myslím si, že žijeme v úžasném systému a máme dostatek svobody, měla bych si sundat klapky z očí a začít myslet hlavou, prý patřím mezi ty, kteří médiím sežerou všechno i s navijákem. Nemyslím si a některé mé starší články a názory to, troufám si tvrdit, potvrzují. Jen mi tohle přijde jako neskutečná kravina. Jestli tomu věříte, věřte si dál, alespoň se budu mít nad čím po večerech bavit.


zdroje informací : wikipedie | prvnizpravy.cz | freeglobe.parlamentnilisty.cz | blisty.cz | anomalies-unlimited.com | technet.idnes.cz

 

31 thoughts on “Chemtrails

 1. :-D Ty komentáře v závěru jsou husté, nebezpečné chemtrails jim už asi vlezlo na mozek :-D Ignorant určitě budeš. Já jsem si nedávno dovolila napsat, co si myslím o NWOO, kteří taky přicházejí s různými vtipnými konspiracemi a jeden z těch slušnějších komentářů (jinak tupé nadávky) bylo, že vůbec nepřemýšlím a žiju v iluzi a měla bych se probrat. No, to oni taky. O dění kolem se zajímám hodně na to, že jsem teda zaslepený ignorant :-)))

   
 2. marieke: tak to se tam budu muset podívat a vůbec ono těchdle kospiračních teorií existuje dost, jedna vtipnější než druhá :))

   
  1. Madam, váš článek je úsměvný. Myslíte si, že o problematice něco víte. Naleju vám čistého vína: Nevíte nic a ještě to vytrubujete do světa. Před čtyřiceti lety jsem pracoval na vojenské radiosondážní stanici. Měl jsem k disposici měřené údaje o tlaku, teplotě vlhkosti vzduchu ve všech hladinách během výstupu sondy. V tu samou dobu jsem sledoval a hodnotil pokrytí oblohy oblačností, typy mraků, hladinu výskytu. Samozřejmě jsem za jasného počasí viděl stopy po proudových letadlech a jejichz chování za různých (mně vždy známých) atmosferických podmínek. Zůstalo mým zvykem sledovat oblohu stále a vidím, co se na obloze děje. Takže blbce z lidí dělat můžete, ale ze mně nikoliv.

    
 3. Veroniko, myslím si, že lidi už jsou totálně zblblí a vidí konspiraci za každým rohem. Na jednu stranu se člověk ani nemůže divit. Mně když napadne nějaká kravina, zeptám se přítele a on mi všechno pěkně objasní, takže třeba s letadly nemám vůbec žádný problém. Líbí se mi, jak se dokážeš spravedlivě naštvat (použila bych jiné slovo, ale to se nemá).
  Zdravím tě a přeji hezký víkend. Hanka

   
 4. o tom jsem jeste neslysela, ale dokonale me to pobavilo:D:D:D paranoidni omezenci holt asi nemaji co na praci:D jsem zvedava s cim prijdou priste:D

   
 5. elysia: si najdi další konspirační teorie (a že jich není málo), myslím, že se budeš bavit i nad nima :D

   
 6. jo ja vim, ze jich je dost, treba me strasne bavi ty o tom, jak nas chcou mit farmaceuticky firmy vsechny nemocny, nebo ze nas chcou uplne vyhladit:D, jen o tehle jsem jeste neslysela:D

   
 7. elysia: jasně, já myslela hlavně ty, který souvisí s chemtrails, takže třeba i ty farmaceutický firmy a zásahy letadel, což má být jejich prostředek k nakažení lidstva, aby měli všechny na práškách apod. :D

   
 8. Je to pochopitelné, raději zavřít oči před realitou a dělat, že žádný problém nemáme. Tak je to jednodušší.

   
 9. Vytvaret konspirace je mozne uplne stejne jako se je snazit vyvracet. Svet ale neni cernobily. Tenhle clanek mi skutecne prijde ze je vse v poradku a nic spatneho se dit prece nemuze. Vsichni jsou hodni, spravedlivi, podstivi, nehamizni, netouzi prehnane po moci a mluvi prece vsichni pravdu, nebo ne? Ja bych rekl ze pravda bude nekde uprostred. Neni dobre byt az tak moc naivni a zase neni dobre byt az tak moc konspiracni, viz nektere vyklofane evidentni konspiracni nesmysly. Autorka tohoto blogpostu by se obcas mohla podivat na oblohu. Vedela by, ze poznat vysoko a nizko letici letadlo (napriklad uvedenych 5 a 10km) lze i okem a ze ty, ktere delaji delsi kondenzacni stopy letaji nekdy i nize nez ty s temi kratsimi, coz by se podle tohoto clanku dit nemelo. Proto tvrdim ze pravda bude patrne nekde uprostred. Jak rikam, nebyl bych prehnane konspiracni, ale zase take ne uplne naivni.

   
 10. vlk: člověče, hodiny a dny jsem studovala celou problematiku, než jsem dospěla k tomuto závěru, opravdu si nemyslím, že jednoduše zavírám před realitou oči :)

  f: svým způsobem s touto myšlenkou souhlasím, ale dodám, že se na oblohu dívám poměrně často a opravdu práškovací letadla nikde nevidím :) Jinak v článku je uvedeno, že se kondenzační čáry liší na základě (nejen) vlhosti vzduchu, neznamená to však, že by nutně ty od níže letících letadel měly být kratší. Nic takového jsem nenapsala, protože je to pitomost :)

   
 11. Bohužel jste šlápla vedle, možná v tom dokonce už stojíte. Když jste hledala na internetu, proč jste třeba nenašla „důkazy“ o chemické povaze různých spadů, po přeletů těchto neškodných „tryskáčů“ Fotografie i videa zcela jasně ukazují záměrné rozprašování a nejsou to ty Vaše „contrail“. Letadla jsou „zásadně bez jakékoliv identifikace a používá je armádní letectvo. Pokud uvidíte nad sebou „práškující letadlo, tak se podívejte na: http://www.sledujto.cz/, kde jsou všechna větší civilní letadla. Pokud v těch místech nic , nebo žádné letadlo nebude, jedná se armádní letadlo. Ty nepodléhají civilnímu řízení leteckého provozu. Letectvo NATO má nad naším územím zcela nerušené podmínky k provozování „čehokoliv“.
  Pokusy s řízením počasí probíhají již od roku 1945. Tyto pokusy jsou zcela pod taktovkou armády… Nemá cenu to tady rozepisovat co a jak, případně proč. Jedná se o to otevřít oči a pozorovat. Na internetu potom lze soustu věcí (důkazů) dohledat. K vlastnímu stanovisku potřebuje člověk nutně oba nesmiřitelné tábory zastánců i odpůrců. Nemám ve zvyku papouškovat to co hlásá PROPAGANDA !!

   
 12. http://www.ars.usda.gov/is/pr/2008/080804.htm

  His research includes finding aluminum-resistance genes in wheat that breeders could use to improve the resistance of regional varieties to aluminum toxicity.

  Porad nic? Zkusme se na to podivat z trosku jineho uhlu pohledu. Co udelate az ve vasi pude na zahradce ztezi neco vyroste? Zajdete do supermarketu? A co kdyz ani tam nic nebude? Co udelate az ten zemedelec, ktery ma stovky hektaru bude mit problem se zakladni plodinou, napriklad psenici? Koupi geneticky modifikovanou psenici resistentni vuci hliniku? Ne? A co budete jist? Inu proto tam ten hlinik je. Ne kvuli odrazum slunecniho zareni ani kvuli globalnimu oteplovani. To si mate myslet pokud se v tom zacnete stourat.

  Kvuli zmene PH pudy, s cimz maji problem bezne pestovane rostliny. To neni konspirace ale fakt. Logicka dedukce a bohuzel realita. Zkuste si to doma treba na vlastni zahradce. Az pak bude potreba upravit zakladni plodiny ze kterych se vyrabi zakladni potraviny, aby vam (a nejen vam) vubec neco vyrostlo, jinak jednoduse chcipnete (a nejen vy) hlady. No a od kohopak si to asi koupite? No wod toho, kdo to ma patentovano, ze jo :) Chapete ten obrovsky business ktery nastane? Kup nebo zemri. Koupis. To je sazka na jistotu. Monopol na potraviny.

  Zadni nanoroboti, zadne viry. Zkuste se naucit odlisit skutecnou hovadinu od realne hrozby. Pouze penize a zisk. O nic jineho tu nejde. A taky moc nad temi, kteri nemaji jinou moznost nez to koupit. Neco podobneho se deje uz dnes kolem ropy. Chcete aby vam jiste mocne osoby ukazaly totez i kolem potravin? Ajajajaj. A pokud se nepodridite, zemrete hlady. Oni ne, vy ano, vy nejste dulezita, vy verite ze ty cary za letadly jsou jen kondenzacni stopy a tak je to zatim spravne. To je presne to v co mate verit :).

  Lide ale nebudou sobestacni, nebudou schopni bez GMO vypestovat zakladni vec pro preziti, tedy potraviny. Wo to tady jde. Nebudou schopni ukrmit hospodarska zvirata. Na salamy zapomente. Na chleba taky. Stale konspirace? Tak nic nedelejme a pockejme par let az nebude co jist leda ze … leda ze zaplatite konkretni firme XYZ, ktera vlastni patent na GMO plodinu ABC … a jako vlada statu podporujici sve zemedelce, kterym se cosi jaksi z niceho nic prestalo darit s urodou, zaplatite dost tucne love jiste konkretni spolecnosti (ci jine vlade) za technologii aby jste vubec mela co jist. Jo slecno/pani .. moc se vytvari diky strachu. Strach ze smrti v globalnim meritku funguje velmi spolehlive, tomu verte (nebo neverte, jak chcete).

  Jeste porad jsou chemtrails blbost? Chemtrails nejsou blbost. Chemtrails je sranda. Az nebezpecne kruta sranda. Pochopitelne vy mozna jako nezemedelec (pokud jim nejste nebo nekdo z vasi rodiny / okoli) to nepocitite. Tedy krome vasich dani, ze kterych vase vlada vysoli love konkretni firme, bez ktere sve danove poplatniky proste nenakrmi a to jidlo v tech supermarketech proste nebude. Stale je to blbost? :)

  PS: Firme Boeing je uplne jedno co za jejich letadly zustava. Zisk ktery maji od amricke vlady ma daleko vetsi vahu nez dusledek, ktery diky teto zakazce nastane.

  Tak lovu zdar.

   
 13. Děkuji paní/slečně V za tento článek a všem za vlastní názory a vnímání „reality“. Ráda bych přidala něco z praxe, bydlím v krásné krajině východních čech, takže by se dalo předpokládat, že ovzduší bude OK, nebo alespoň lepší než-li v Praze… Před 14 dny byla opravdu na obloze letecká invaze:). Z práce chodím pěšky cca 3 km, v ten den jsem došla s pálením v nose, krku a očích a skutečně jsem měla v puse pachuť chloru, který vážně nechutnám. Dle paní V. bych mohla možná být i paranoik, ten den mi jel naproti na kole můj syn 12 l., cítil totéž aniž by jsme se o tom bavili. Nepracuji jako uklízečka a ani doma nepoužívám chlor, protože jsem na něj zřejmě citlivější. Druhý den mne pálilo celé tělo, jako po vykoupání v bazénu, kde to poněkud přehnali s dezinfekcí. Do 2-4 dnů si hodně lidiček kolem mne začalo stěžovat na podobné, neli stejné potíže…tito lidé o něčem jako je chemtrails nevědí, můžete namítnout, že se zrovna rozjela chřipka apod.(není to porvé), nicméně známí, kteří jsou 40km daleko, měli tentýž problém a stejně zafačované nebe nad sebou. Protože mne zajímá, co se děje a chci to mít podložené nějakou vysvětlitelnou odpovědí, druhý den jsem volala na MŽP, ochranu ovzduší, kde mi pán sdělil ať si raději zavolám na ČHMÚ, slečna, která byla velmi vstřícná, mi sdělila, že měřící přístroje jsou nastaveny jen na konkrétní chem.prvky a chlor mezi nimi není…následoval rozhovor, který by se určitě paní/slečně V. nelíbil. Jsem matka a chci, aby nejen mé děti mohly žít ve světě, kde jim procházka v přírodě neublíží a přírodu uvidí tak krásnou jako ji můžu vidět i já, respektuji názor každého, zkušenost je nepřenosná a sytý hladovému nevěří. Souhlasím s f., je třeba být pozorným, tak abychom neuvěřili každé ptákovině, ale i tak abychom něco nepodcenili, máme právo se ptát a právo dostat odpověď. Pokud ustrneme bez „zkoumání“ stanou se z nás ovce. MIMO JINÉ K NWO- to, co chtějí je nás rozdělit a odvést pozornost i zavádějícími informacemi. g.

   
 14. „následoval rozhovor, který by se určitě paní/slečně V. nelíbil.“

  Dobrý den pani gabino, mrknete na http://www.uloz.to/7974586/what-in-the-world-are-they-spraying-cz-avi a pak zkuste zvazit zdali by nestalo za to, aby informace, ktere jste obdrzela od CHMU sly ven na verejnost (pokud se jednalo o nejake skutecne zajimave informace). Rekl bych ze tu zacina jit do tuheho a konci veskera konspiracni zabava. Mimochodem ten rozhovor by me (a verim ze nejen me) hodne zajimal.

   
 15. COTEN ČLÁNEK NAPSALO ZA PIČU ?? TATO LEŽ SNAŽÍCÍ SE POPŘÍT FAKTA A ZBLBNOUT I TY PROBUZENÉ… UŽ JSEM SE LEKL ŽE JSEM VEDLE NAŠTĚSTÍ MNO I NANEŠTĚSTÍ FAKTA ZŮSTAVAJÍ FAKTY!! TENTO AUTOR SI ASI PŘEČET NA TECHNETU ŽE DOTYČNÉHO CO TAKTO CELKEM VĚROHODNĚ ZPOCHYBNIL TU DĚSIVOU REALITU „ZASYPALI ZLATEM“ TAK TADY NĚJAKY KOKOT ASI FAKT TEN CHEMTRAILSOVY BORDEL Z PARAPETU ZEŠKRABUJE A FETUJE JINAK SITUTO STUPIDITU NEDOVEDU VYSVĚTLIT !! LIDI OTVŘETE TY DÍRY CO MÁTE V HLAVÁCH, SOU TO OČI !!

   
 16. Jsou tady velmi poučné a učené reakce různých lidí.Já jsem obyčejný člověk s klasickým vzděláním a rozhodl jsem se,že vytvořím vlastní pokus.Pokus spočíval v tom,že jsem za jasného,mrazivého,zimního dne vyšel ven a od huby mi šly chemtraily.Mám doma pixlu práškového hliníku a tak jsem si dal dvě lžičky,samozřejmě kávové,abych se neotrávil a pokus opakoval.Podle mého názoru mi od huby šly úplně stejné chemtraily jako před tím.Pak mi bylo blbě.Zajímavé bylo,že jsem stejný pokus zopakoval v létě a a od huby mi chemtraily nešly,ale blbě mi bylo stejně.Byl bych rád,pokud by mi toto někdo vysvětlil.Děkuji.

   
 17. Mrzí mě, že obě strany s různými názory se jen vzájemně uráží a osočují z nedostatku inteligence. Drtivá většina „zdravých“ lidí si přece něco takového jako chemtrails nepřeje. Pokud to je jen výmysl, pak opravdu „hurá“. Pokud ne, lidé se obávají právem. Jsou to věci, které si nemůžeme snadno ověřit. Urážky nikoho nepřesvědčí.

   
 18. čus, než začnete z nás dělat opravdu samostatně nemyslící jedince, tak zapátrejte třeba v tisku z osmdesátých let, jak se psalo o společném úsilí vědců ze SSSR a USA zatmelit ozonovou díru při řízeném rozprašování chemtrails. Tou dobou u nás v ČSSR žádní konspirátoři opravdu nebyli :)

   
 19. Je zajímavé, že tady nikdo nepíše o svém pozorování přímo z letadla, že by se koukal z okýnka za letadlo a sledoval změny vlastní stopy. ;)

   
 20. Je třeba blázny co se pokouší zlikvidovat atmosfěru Země pochytat a zavřít do
  blázince a pokud připravují redukci obyvatel o několik miliard potom začít s nimi,
  že nás práškují o tom není pochyb, jinak by předseda vlády pronesl jediný projev
  ve kterém by to popřel a tím obyvatelstvo uklidnil.
  Tisknou si přes FED peníze dle potřeby a hledají nevolníky, kteří by si je půjčili a tím
  je podložili. Nevolníků ubývá a ubývá.
  pořizujte seznamy spolupracovníků práškujících klimateroristů pro
  např. „Norimberský proces“ až se to opravdu provalí.
  I za neznalost a nevědomost se musí platit!, výmluva na to, že plním něčí rozkazy
  fašistům také nepomohla!.

   

Okomentovat