Mohyly na Babě u Vitína

Mohyly - Vitín

Mohyly na Babě u Vitína patří k asi nejznámějším raně středověkým mohylníkům u nás a také k těm nejlépe zachovalým nejen v jižních Čechách. My se do Vitína vypravili někdy v létě roku 2017 s Rodnou vírou, parkovali jsme přímo ve Vitíně u obecního úřadu. K mohylám jsme následně došli nenáročnou cestou, nacházejí se asi jen 1,5 km daleko, vizte mapu.


Mohyly u Vitína pocházejí z raného středověku

Mohylové pohřebiště na Babě u Vitína pochází z raného středověku, konkrétně z 8. až 9. století (dvě mohyly se pak datují do starší epochy, doby bronzové nebo halštatské). Najdeme tu pět řad po osmi až patnácti mohylách a pak pár dalších, které se nacházejí mezi nimi. Na místě kdysi proběhly nějaké výkopy, o nichž se nedochovaly žádné zprávy. Nezdokumentovaný průzkum měl proběhnout ve 20. letech 20. století a jediný zdokumentovaný pak v roce 1983 poté, co byla jedna mohyla porušena při lesnických pracích. Nálezy (zlomky keramiky a bronzová náušnice) jsou uloženy v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

Místo mohylového pohřebiště podléhá památkové ochraně. V oblasti u Hluboké nad Vltavou se nachází i řada dalších mohylníků čítajících dohromady okolo tisícovky mohyl.

Zdroje a další info: pamatkovykatalog.cz, archeologickyatlas.cz


Znáte mohyly u Vitína?
Jaké další mohylové pohřebiště doporučíte k návštěvě?

 

4 thoughts on “Mohyly na Babě u Vitína

  1. To je úžasné místo! Na první pohled to vypadá jako obyčejný les plný malých kopečků, prostě takový zvlněný terén… A přitom je to jedna mohyla za druhou… :-o

     

Okomentovat