Současnost

Pevnosti samozřejmě dodnes nezmizely. Většina lehkých i těžkých objektů chátrá, zarostlá houštinami, nechána na pospas svém osudu a ziskuchtivým parchantům odřezávajícím a prodávajícím železné prvky. Některé objekty byly za totality měněny ministerstvem obrany na protiatomové kryty (tvrz Hanička), některé lehké objekty ležící na pozemcích chatařů jsou využívány jako kůlny a některé dokonce jako příležitostná obydlí bezdomovců. Dodnes není s definitivní platností rozhodnuté, komu objekty patří. Některé uzamčené, některé otevřené příležitostnému zvědavci k nahlédnutí dovnitř. Jen málokdo si z dnešní generace uvědomuje úsilí a víru, s nimiž bylo opevnění tehdy budováno, s nadějí, že díky němu bude náš národ ochráněn. Odhodlání občanů ČSR bránit svojí vlast bylo nepopsatelné a náš národ se již poté nikdy nesemkl tak, jako tehdy, kdy všichni věřili, že svojí republiku uhájí. Nicméně historie tomu chtěla jinak a pouhých 20 let trvající samostatnost státu, tehdy jednoho z nejvyspělejších v Evropě, byla opět ztracena. Začala další etapa temna, trvající mnoho desítek let.

Muzea

I dnes se však najdou lidé, jimž není naše historie lhostejná, kteří opevnění ze třicátých let renovují a zpřístupňují veřejnosti. Zde bude následovat soupis několika nejzajímavějších pevnostních muzeí:

N-S 82 „Březinka“

Muzeum nad Bělovsí, které provozuje KVH Náchod. Izolovaný pěchotní srub s bohatou expozicí, dobově zařízeným interiérem i s kompletními střeleckými místnostmi včetně 4cm kanónu vz.36. Rozhodně stojí za návštěvu, jedná se o špičku mezi muzei s touto tématikou!
http://www.brezinka.cz/

Dělostřelecká tvrz „Dobrošov“

Rovněž u Náchoda, jen několik stovek metrů od Březinky. Jedná se o nedokončenou tvrz o třech postavených objektech, z nichž rozhodně stojí za pozornost dělostřelecký srub N-S 72 „Zelený“ i N-S 73 „Můstek“ (značně pobořený testováním německých protibetonových střel Röchling). Muzeum jako takové provozuje město a nástěnky v podzemí jsou již pěkně zahnilé, nicméně muzeum určitě stojí na návštěvu spolu s Březinkou.
http://www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz/

Dělostřelecká tvrz „Bouda“

Stavebně dokončená a velmi zachovalá tvrz u Králík, včetně vchodového objektu v původním stavu, rozsáhlého podzemí a objektu pro otočnou dělostřeleckou věž. Vzhledem k velikosti zde samozřejmě není k rekonstrukci přistupováno jako u izolovaných srubů, ale dlouhé prohlídkové trasy vedoucí podzemím i na povrchu… kompletní tvrz v takto dobrém stavu není jen tak k vidění! Rozhodně stojí za návštěvu!
http://www.boudamuseum.com

K-S 5 „U Potoka“

Izolovaný objekt nedaleko Lichkova ve velmi pokročilém stádiu rekonstrukce, dobově vybavený interiér včetně unikátního 4cm kanónu vz.36 a doprovodné expozice. Toto muzeum, spravované KVH Kralka, rozhodně stojí za návštěvu! (na Kralicku je toho vůbec k vidění mnoho.. VMK Králíky, srub K-S 14 „U Cihelny“ a mnoho dalších).
http://www.sweb.cz/k5/

 

Okomentovat